صفحه اصلی

درباره بندر

تاریخچه بندر

بندر در یک نگاه

تسهیلات ، امکانات و تجهیزات بندر

شناسنامه بنادر تابعه

شبکه های اجتماعی

نمودار تشکیلاتی

راهبرد مشارکت مردمی

آمار

سامانه آمار و عملیات

عملیات تخلیه و بارگیری

قوانین و مقررات

مزایده و مناقصه

انتشارات و کتابخانه

فرآیندها و خدمات

خدمات الکترونیکی

فهرست خدمات

فرآیندها

خدمات مرتبط با مشتریان

اخطار به صاحبان کالا

فیش حقوقی بازنشستگان

استاندارهای آموزش لجستیک بندری

ترافیک لیست

پیوندهای مفید

خدمات کار و اشتغال

فیلم و عکس

رویداد های بندر بوشهر

گالری تصاویر بندر بوشهر

گالری تصاویر بنادر تابعه

برنامه تلویزیونی فانوس دریایی

حقوق شهروندی

میز خدمت

بیانه حفظ حریم خصوصی

زمانهای خروج از دسترس تارنما

بیانیه توافق سطح خدمت

ارسال و پیگیری شکایات

ارسال فرم ارائه پیشنهاد

نظرسنجی از مراجعین

پرسش های متداول

پرسشهای متداول کتابخانه

پرسشهای متداول منطقه ویژه

تلفن گویای پاسخ گویی به شکایات

ارتباط با ما

تماس با مسئولین

نشانی بندر بوشهر

اطلاعات اشخاص

اطلاعات اشخاص - جزئیات

اطلاعات اشخاص - ویرایش

پیوست - ویرایش

افزودن گروه بندی

شبکه های اجتماعی - ویرایش

اطلاعات اشخاص - فهرست

تالار گفتگو

خدمات بندری و منطقه ویژه

هیات رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در منطقه ویژه

اسکله ها، انبارها و تجهیزات بندری و دریایی

خدمات دریایی

روشهای ارائه خدمات دریایی به شناورها

اعلام ورود و پهلو دهی

سوخت رسانی

آب رسانی

ارائه خدمات متفرقه

تعمیرات و جوشکاری

نحوه کرایه شناورهای خدماتی و نرخ آن

اعلام خروج و جداسازی

واحدهای دریایی

معرفی و وظایف

تجهیزات دریایی

مخابرات و ارتباطات دریایی

معرفی و وظایف

گزارش هواشناسی

ایستگاه های مخابرات دریایی و طرح فرکانسی

تجهیزات مخابراتی

تعرفه راهنمایی و یدک کشی

معرفی و وظایف

تعرفه راهنمایی

تعرفه یدک کشی

مشخصات اسکله ،کانال و لنگرگاه

کنوانسیونها و دستورالعملها

قوانین و رهنمودهای مرتبط با سواحل و بنادر

کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با کشتیها

کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با دریانوردان

کنوانسیونهای بین المللی پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی

کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با ایمنی و نجات دریایی

کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با حمل و نقل کالا

دستورالعمل ها اطلاعیه های مربوط به ثبت و بازرسی شناورها

قانون،آئین نامه ها و مقررات در منطقه ویژه

آیین نامه ها و مقررات مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی بندری

آیین نامه های شرکتهای کارگزار ترابری دریایی و سایر دستورالعملها

سایر کنوانسیونهای بین المللی

سوانح دریایی

قطعنامه ها و دستورالعمل های ملی و بین المللی سوانح دریایی

حفاظت و ایمنی دریانوردی

جستجو و نجات دریائی

محیط زیست دریایی

قوانین و مقررات

پیشگیری از آلودگی دریا

مقابله با آلودگی دریا

اشاعه فرهنگ حفاظت محیط زیست دریایی

علائم کمک ناوبری

لایروبی و هیدرو گرافی

امور دریانوردان

شرایط ورودبه دوره و صدور گواهینامه

شرایط تطبیق گواهینامه ها

شناسنامه های دریانوردی

آزمون های دریانوردی

ارسال الکترونیکی فرم ثبت نام

نتایج آزمونهای دریانوردی

مراکز و موسسات آموزش دریانوردی

دستورالعملها

دفترچه کارورزی و سیلابس دوره های آموزشی

پزشکان ناظر و معتمد

پرسشهای متداول

اطلاعیه ها

کپی اطلاعیه ها

تماس با ما

ثبت شناورها

ثبت،ابطال و نقل و انتقال شناورها

مراحل تعمیر یا تعویض موتور شناورها

تعرفه های ثبت، نقل و انتقال و ابطال شناورها

نصب تجهیزات کمک ناوبری و مخابراتی روی شناورها

موسسات رده بندی

کارگاه ها و کارخانجات شناورسازی

کنترل و بازرسی کشتی ها

کنترل و بازرسی کشتی های ایرانی

مراکز کنترل و بازرسی استان

اطلاعات مفید دریایی

فرایند کنترل و بازرسی کشتیها و نحوه درخواست بازرسی

دستورالعمل کنترل و بازرسی کشتی ها

کنترل و بازرسی کشتی های خارجی

کشتی های ممنوع الورود و مشروط

تفاهم نامه های کنترل و بازرسی کشتی

کشتی های توقیفی خارجی در بنادر استان بوشهر

خدمات بازنشستگان