صفحه اصلی

درباره بندر

تاریخچه بندر

بندر در یک نگاه

تسهیلات ، امکانات و تجهیزات بندر

شناسنامه بنادر تابعه

شبکه های اجتماعی

نمودار تشکیلاتی

راهبرد مشارکت مردمی

سازمان های مردم نهاد

آمار

عملیات تخلیه و بارگیری

قوانین و مقررات

مزایده و مناقصه

سامانه تدارکات الکترونیک دولت

انتشارات و کتابخانه

فیلم و عکس

رویداد های بندر بوشهر

گالری تصاویر بندر بوشهر

گالری تصاویر بنادر تابعه

برنامه تلویزیونی فانوس دریایی

میز خدمت الکترونیکی

راهبرد مشارکت مردمی

بیانیه حریم خصوصی

حقوق شهروندی

فرآیندها و خدمات

دستورالعمل نحوه بارگذاری محتوای وب سایت

فهرست خدمات

فرآیندها

خدمات مرتبط با مشتریان

اخطار به صاحبان کالا

استاندارهای آموزش لجستیک بندری

ترافیک لیست

پیوندهای مفید

خدمات کار و اشتغال

میز خدمت

بیانه حفظ حریم خصوصی

زمانهای خروج از دسترس تارنما

فرم های یگان حفاظت

فرم ارسال دانش

ارسال فرم ارائه پیشنهاد

نظرسنجی از مراجعین

پرسش های متداول

پرسشهای متداول کتابخانه

پرسشهای متداول منطقه ویژه

پیشگیری،نظارت و مبارزه با فساد

ارتباط با ما

تماس با مسئولین

ارسال و پیگیری شکایات

نشانی بندر بوشهر

اطلاعات اشخاص

اطلاعات اشخاص - جزئیات

اطلاعات اشخاص - ویرایش

پیوست - ویرایش

افزودن گروه بندی

شبکه های اجتماعی - ویرایش

اطلاعات اشخاص - فهرست

تالار گفتگو

خدمات بندری و منطقه ویژه

هیات رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در منطقه ویژه

اسکله ها، انبارها و تجهیزات بندری و دریایی

خدمات دریایی

روشهای ارائه خدمات دریایی به شناورها

اعلام ورود و پهلو دهی

فرآیند دریافت سوخت

فرآیند دریافت آب مصرفی

ارائه خدمات متفرقه

فرآیند تعمیرات جزئی و کارگرم

اعلام خروج و جداسازی

شناورهای خدماتی

معرفی و وظایف

تجهیزات دریایی

مخابرات و ارتباطات دریایی

معرفی و وظایف

گزارش هواشناسی

ایستگاه های مخابرات دریایی و طرح فرکانسی

تجهیزات مخابراتی

تعرفه راهنمایی و یدک کشی

معرفی و وظایف

تعرفه راهنمایی

تعرفه یدک کشی

مشخصات اسکله ،کانال و لنگرگاه

کنوانسیونها و دستورالعملها

قوانین و رهنمودهای مرتبط با سواحل و بنادر

دستورالعمل های مرتبط با اداره عملیات دریائی

کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با کشتیها

کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با دریانوردان

کنوانسیونهای بین المللی پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی

کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با ایمنی و نجات دریایی

کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با حمل و نقل کالا

دستورالعمل ها اطلاعیه های مربوط به ثبت و بازرسی شناورها

قانون،آئین نامه ها و مقررات در منطقه ویژه

آیین نامه ها و مقررات مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی بندری

آیین نامه های شرکتهای کارگزار ترابری دریایی و سایر دستورالعملها

سایر کنوانسیونهای بین المللی

سوانح دریایی

قطعنامه ها و دستورالعمل های ملی و بین المللی سوانح دریایی

حفاظت و ایمنی دریانوردی

جستجو و نجات دریائی

محیط زیست دریایی

قوانین و مقررات

پیشگیری از آلودگی دریا

مقابله با آلودگی دریا

اشاعه فرهنگ حفاظت محیط زیست دریایی

علائم کمک ناوبری

لایروبی و هیدرو گرافی

امور دریانوردان

وظایف و مسئولیتها

شناسنامه های دریانوردی

آزمون های دریانوردی

مراکز و موسسات آموزش دریانوردی

دستورالعملها

دفترچه کارورزی و سیلابس دوره های آموزشی

پزشکان ناظر و معتمد

اطلاعیه ها

پرسشهای متداول

تماس با ما

ثبت شناورها

ثبت،ابطال و نقل و انتقال شناورها

مراحل تعمیر یا تعویض موتور شناورها

تعرفه های ثبت، نقل و انتقال و ابطال شناورها

نصب تجهیزات کمک ناوبری و مخابراتی روی شناورها

موسسات رده بندی

کارگاه ها و کارخانجات شناورسازی

کنترل و بازرسی کشتی ها

کنترل و بازرسی کشتی های ایرانی

مراکز کنترل و بازرسی استان

فرایند کنترل و بازرسی کشتیها و نحوه درخواست بازرسی

کنترل و بازرسی کشتی های خارجی

کشتی های ممنوع الورود و مشروط

تفاهم نامه های کنترل و بازرسی کشتی

پروژه های عمرانی

خدمات بازنشستگان