فرم نظر سنجی از مراجعین

نظرسنجی از مراجعین

فرم نظرسنجی از مشتریان BU-CS-IS-FO01-0
لطفا عنوان خدمت خود را وارد نمایید *
*
*
لطفا میزان رضایت خود از عوامل زیر را بیان فرمایید. مسلماً نظرات شما سبب افزایش کیفیت ارائه خدمات ما خواهد گردید.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
لطفا هرگونه نظر یا پیشنهادی دارید بیان فرمایید: