آدرس : بوشهر ، انتهای بزرگراه طالقانی ، بلوار بندر ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

کدپستی : 7513749797

تلفن مخابرات بندر :  07731667000  

 تلفن میز خدمت :  07731666429   

 

بندر بوشهر

                                      

  

               

تاریخ بروزرسانی : ۹ دی ۱۴۰۱ ۱۲:۰۰