اطلاع رسانی پست الکترونیک دبیرخانه

نظر به راه اندازی مجدد سامانه پست الکترونیکی و امکان ارسال و دریافت مراسلات به صورت الکترونیکی، خواهشمند است برای سهولت و تسریع در انجام کار، موارد ذیل را رعایت و اجرا فرمائید:

1. فایل پیوست شماره یک این نامه را پرینت گرفته، با خط خوانا تکمیل نموده به همراه اصل مهر شرکت به صورت فیزیکی به دبیرخانه مرکزی بندر بوشهر ارسال نمائید، شرکت هایی که قبلا فرم مربوطه را ارائه داده اند نیاز به ارسال دوباره نیست.

2. با توجه به عدم سرویس دهی شرکت yahoo در بستر الکترونیکی، حتما از آدرس Gmail یا دیگر بسترهای پست الکترونیکی استفاده شود.

3. نامه ارسالی از جانب شرکت شما باید مانند پیوست شماره دو حتما دارای موضوع،تاریخ،شماره،مخاطب به صورت تایپی و مهر شده با اسکن رنگی در قالب فایل pdf یا jpg  باشد.

4.در صورت اشاره به پیوست یا ضمیمه در نامه حتما مدارک مذکور ضمیمه گردد

5.در صورت ارسال نامه خطاب به این اداره کل، حتما در قسمت موضوع ایمیل(SUBJECT) شماره نامه شرکت خود را قید.فرمایید تا بعدا امکان جستجو فراهم باشد.

6.اصل نامه های حقوقی و مدارک مالی مانند: سند،ضمانت نامه،مفاصا حساب و... به صورت فیزیکی ارائه شوند و ارسال تصویر آنها مورد پذیرش نمی باشد.

 7.لزوم کنترل مداوم ایمیل به عهده شرکت بوده و اداره کل مسئولیتی در قبال اطلاع رسانی این موضوع ندارد.

8. آدرس پست الکترونیک این اداره کل : info-bushehr@pmo.ir  می باشد.

9. برای پیگیری نامه های خود می توانید با شماره مستقیم 07731666420 الی 07731666429 تماس حاصل فرمائید.

در صورت دریافت این ایمیل به منظور تائید، لطفا در پاسخ کلمه تایید دریافت ایمیل را در قسمت موضوع ایمیل نوشته و بازگشت دهید.

مستندات

[ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ]
[ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ]
[ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ]