شکیبی نسب

محمد شکیبی نسب مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666101
 • : 077-33330072
 • :
رسانه جدید

شهریار محمدزاده فرد فرمانده یگان حفاظت

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 07731666140
 • : 07731666160
 • :
رسانه جدید

محمد مهدی عزیززاده کارشناس مسئول ارتباطات و اطلاع رسانی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 07731666170
 • : 0773333072
رسانه جدید

سید علی دست غیبی رئیس اداره حراست

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 07731666120
 • : 07725300800
 • :
سید علی اکبر هاشمی

سیدعلی اکبر هاشمی رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 07731666210
 • :
معاون دریایی محمدی قاسمی

محمد قاسمی معاون دریایی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 07731666520
 • : 07731666500
امیرحسین مخصوصی

امیرحسین مخصوصی رئیس اداره عملیات دریایی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 07731666520
 • :
حجت خسروی

حجت خسروی رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریانوردی

 • : 077-31666570
 • : 077-31666500
رسانه جدید

رضا غلامی رئیس اداره ثبت و بازرسی شناورها

 • : 077-31666010
 • : 077-31666008
 • :
مهران راویان

مهران راویان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : ۰۷۷-۳۱۶۶۶۳۰۱
 • : ۰۷۷-۳۱۶۶۸۰۶۳
 • :
رسانه جدید

سیدیعقوب موسوی رئیس اداره امور مالی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-3166350
 • : 077-31666411
 • :
رسانه جدید

حبیب کمرخانی رئیس اداره توسعه منابع انسانی

 • : 077-31666410
 • : 077-31666411
 • :
رسانه جدید

عبدالسعید عباسی معاون بندری و اقتصادی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 07731668060
 • : 8060
 • : 7011
 • : 07733328683
 • :
رسانه جدید

ایوب ترنج مهرگان رئیس اداره منطقه ویژه، بازاریابی و سرمایه گذاری

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666650
 • : 6650
 • : 07733328683
 • :
رسانه جدید

حسین صدیقی رئیس اداره امور بندری

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666610
 • : 07733328683
 • :
عباس محمدصادقی

عباس محمدصادقی معاون فنی و مهندسی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666701
 • : 6701
 • : 077-33366500
 • :
رسانه جدید

حسین نصاری رئیس اداره مهندسی سواحل و بنادر

 • : 077-31666770
 • : 077-31666700
 • :
رسانه جدید

کیومرث رئیسی رئیس اداره مهندسی عمران

 • : 077-31666750
 • : 077-31666700
 • :
رسانه جدید

محسن میگلی رییس اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات

 • : 077-31666801
 • : 077-31666700
 • :
محمد مهدی بنچاری رئیس اداره تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات

محمد هادی بنچاری کارشناس مسئول تعمیر و نگهداری اماکن و محوطه های بندری

 • : 077-31666720
 • : 077-31666700
 • :
رسانه جدید

ناصر محنایی کارشناس مسئول برق و تاسیسات

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 07731668024
 • : 07731666740