مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر سیاوش ارجمندزاده

سیاوش ارجمندزاده مدیرکل

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666101
 • : 077-33330072
 • :
عبدالمحمد نادری رئیس اداره گارد و انتظامات

عبدالمحمد نادری رئیس اداره گارد و انتظامات

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666140
 • : 077-31666160
 • :
سید علی دست غیبی

سید علی دست غیبی رییس اداره حراست

 • : 077-31666120
 • : 077-25300800
روشن بهزادی

روشن بهزادی رئیس روابط عمومی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 07731666170
 • : 0773333072
 • :
معاون دریایی محمدی قاسمی

محمد قاسمی معاون دریایی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666520
 • : 077-31666500
 • :
مصطفی حاجی رضایی

مصطفی حاجی رضایی رئیس اداره ثبت و بازرسی شناورها

 • : 077-31666010
 • : 077-31666008
 • :
حجت خسروی

حجت خسروی رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریانوردی

 • : 077-31666570
 • : 077-31666500
 • :
مهران راویان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

مهران راویان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : ۰۷۷-۳۱۶۶۶۳۰۱
 • : ۰۷۷-۳۱۶۶۸۰۶۳
محمد رنجبر

محمد رنجبر رئیس اداره امور مالی

 • : 077-3166350
 • : 077-31666411
 • :
حبیب کمرخانی

حبیب کمرخانی رئیس اداره امور اداری

 • : 077-31666410
 • : 077-31666411
 • :
محمد شکیبی نسب

محمد شکیبی نسب معاون بندری

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666501
 • : 6401
 • : 077-33366400
 • :
عبدالسعید عباسی رئیس اداره امور بندری

عبدالسعید عباسی رئیس اداره امور بندری

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666610
 • : 077-31666500
 • :
علیرضا نوبرانی

علیرضا نوبرانی معاون فنی و مهندسی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666701
 • : 6701
 • : 077-33366500
حسین نصاری

حسین نصاری رئیس اداره مهندسی سواحل و بنادر

 • : 077-31666770
 • : 077-31666700
 • :
سید عبدالسلام حسینی

سید عبدالسلام حسینی رئیس اداره طرح و نظارت

 • : 077-31666750
 • : 077-31666700
 • :
محسن میگلی

محسن میگلی رییس اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات

 • : 077-31666801
 • : 077-31666700
 • :
محمد مهدی بنچاری رئیس اداره تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات

محمد هادی بنچاری رئیس اداره تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات

 • : 077-31666720
 • : 077-31666700
 • :
ناصر محنایی

ناصر محنایی رئیس اداره برق و تاسیسات

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 07731668024
 • : 07731666740