عنوانکاربردطول عمقآبخورDWT
اسکله شماره 1فله مایع250111025 هزار تنی
اسکله شماره 2کانتینری / یخچالی1941210.530 هزار تنی
اسکله شماره 3کانتینری / یخچالی1941210.530 هزار تنی
اسکله شماره 4یخچالی / کالابر عمومی1749.57.515 هزار تنی
اسکله شماره 5یخچالی / کالابر عمومی1749.57.515 هزار تنی
اسکله شماره 6یخچالی / کالابر عمومی1559.57.515 هزار تنی
اسکله شماره 7کاربر عمومی/خدماتی2864.54500 تنی
اسکله شماره 8فله مایع1039.58.55 هزار تنی
اسکله شماره 9کالابر عمومی10386.55 هزار تنی
اسکله شماره 10کالابر عمومی10376.55 هزار تنی
اسکله شماره 11کالابر عمومی10376.55 هزار تنی
اسکله شماره 12کالابر عمومی10376.55 هزار تنی
اسکله شماره 13کالابر عمومی/فله مایع10376.55 هزار تنی
اسکله شماره 14رو رو704.545 هزار تنی
اسکله شماره 15خدماتی1154.545 هزار تنی
اسکله شماره 16مسافری2076.52500 تنی
اسکله شماره 17مسافری2564500 تنی
اسکله شماره 18پایانه صادرات و ترانزیت208635 هزار تنی
اسکله شماره 19پایانه صادرات و ترانزیت5086.535 هزار تنی
اسکله شماره 20مجتمع بندری نگین15012635 هزار تنی
اسکله شماره 21مجتمع بندری نگین1501210.550 هزار تنی
جمع طول اسکله ها2765

عنواننام اسکلهعمق پای اسکلهآبخور مجازطولDWT
ردیف1 خدمات بندری54.5904 هزار تنی
ردیف2 والفجر5.55204 هزار تنی
ردیف3صلح آباد6.56704 هزار تنی
ردیف4سکو ساز5.55704 هزار تنی
ردیف5صدف4.541004 هزار تنی
ردیف6فلات قاره5.55.5904 هزار تنی
ردیف7محلاتی2.52200

عنوانمساحت(متر مربع)کاربری
انبار13355کالای عمومی (کالای خطرناک)
انبار24037سردخانه
انبار33355کالای عمومی
انبار43355کالای عمومی
انبار54037کالای عمومی (CFS)
انبار63355کالای عمومی
انبار73660صادراتی،قضایی
انبار87333کالای عمومی

عنوانتعداد
گنتری کرین2
جرثقیلLTM11201
جرثقیلLHM3202
ریچ استاکر10
Empty استاکر5
RTG6
لیفتراک 2 تا 1521
جرثقیل 15 تا 50 تن5
گراپ3
قیف3
اسپریدر7
تراکتور9
مکنده2
تک مستر24
کفی 10 تا 30 تن23
کفی 50تا 60 تن25
ماشین جاروکش1

اسکله بندر 2
اسکله بندر1