نصب بویه های موج نگار به منظور اندازه گیری مشخصه های دریایی (دمای هوا ، فشار هوا ، سرعت باد ، سرعت تند باد ، جهت باد ، رطوبت نسبی ، دمای آب ، شوری آب ، ارتفاع موج ، پریود موج ، جهت موج و ...) در محدوده آبهای شهرستان بوشهر و در راستای طرح کلان ملی فناوری"طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شبکه ملی پایش و پیش بینی دریایی کشور"  ، توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام گرفت .

اطلاعات حاصل از این بویه ها به لحاظ ایمنی شناورهای کوچک و بزرگ جهت حفظ امنیت جانی دریانوردان، ماهیگیران و مسافران، طراحی بهتر بنادر (صیادی، تجاری، تفریحی و ) ، سازه های ساحلی و دریائی و سکوهای نفتی و نیز مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و گروههای تجسس و نجات از اهمیت به سزایی برخوردار می باشند.

اهداف نصب و راه اندازی بویه های موج نگار به شرح ذیل است:

—        اندازه گیری مشخصه های هواشناسی، موج نگاری و اقیانوس شناسی

—        توسعه شبکه اندازه گیری های میدانی در آبهای دور از ساحل و کم عمق

—        بهره برداری و بارگذاری اطلاعات ثبت شده بر روی پایگاه اینترنتی

در راستای طرح کلان ملی فناوری"طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شبکه ملی پایش و پیش بینی دریایی کشور" و به منظور اندازه گیری مشخصه های هواشناسی (دمای هوا ، فشار هوا ، سرعت باد ، سرعت تند باد ، جهت باد ، رطوبت نسبی ) ،ایستگاههای هواشناسی ساحلی بنادر بوشهر ، خارک و عسلویه، توسط سازمان بنادر و دریانوردی نصب و راه اندازی گردید . پارامترهای قابل اندازه گیری توسط این ایستگاه های هواشناسی شامل دمای هوا ، فشار هوا ، سرعت باد ، سرعت تند باد ، جهت باد و رطوبت نسبی می باشد.

اهداف نصب و راه اندازی ایستگاه های هواشناسی به شرح ذیل است:

—        اندازه گیری مشخصه های هواشناسی

—        توسعه شبکه اندازه گیری های میدانی در سواحل

—        بهره برداری و بارگذاری اطلاعات ثبت شده بر روی پایگاه اینترنتی

به منظور تجهیز و به روز رسانی ایستگاههای ثبت تراز آب و جزر و مد سنجی در بنادر شمالی و جنوبی کشور ، سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به نصب و راه اندازی سه ایستگاه سامانه جزر و مد سنج در بنادر بوشهر ، خارک و عسلویه نمود .

اهداف نصب و راه اندازی سامانه جزر و مدسنج به شرح ذیل است:

—        اندازه گیری تغییرات تراز آب در بنادر بوشهر ، خارک و عسلویه با استفاده از اطلاعات این دستگاهها

—        فعالیت های هیدروگرافی و نقشه برداری و فعالیت های زیست محیطی

—        تردد شناورها و ناوبری ، مدیریت بنادر . (بنادر و معابر کم عمق و دهانه رودها برای کشتیرانی)

—        آنالیز و پیش بینی  دقیقتر جزر و مد و تعیین الگوی جزرومد در منطقه 

—        پهلو گرفتن کشتی ها در بنادر

—        ساخت سازه های دریایی از جمله ساخت سکوها و موج شکن ها

—        مدلسازی پدیده های مختلف از جمله امواج، جریان های شدید ، خیزاب توفان و مطالعه و رصد جریانات جزرومدی