سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تکالیف حاکمیتی و وظایف قانونی خود از جمله بند 22 ماده 3 آیین نامه قانونی سازمان مصوب 13/11/1348 مجلسین و نیز به استناد تبصره الحاقی بند پیش گفته مصوب 25/10/1387 مجلس شورای اسلامی، برای اولین بار در کشور و منطقه، طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) را با مشارکت 18 وزارتخانه و دستگاه مرتبط تهیه نموده است. از جمله اهداف اصلی طرح مورد اشاره دستیابی به توسعه پایدار این مناطق و رفع تضادها در بهره برداری از منابع و پتانسیل های موجود سواحل جنوب و شمال کشور می باشد. امید آن می رود با بهره گیری از نتایج مطالعات پیش گفته که با در نظر گرفتن اصول آمایش سرزمین و رعایت توان اکولوژیک محدوده مطالعه تدوین گردیده است، ضمن فائق آمدن بر مشکلات، دستیابی به جایگاه واقعی مناطق ساحلی در توسعه کشور، محقق گردد.

 دستاوردهای این طرح ملی طی ابلاغیه شماره 91/300/34612 مورخ 91/6/4 شورای عالی شهرسازی و معماری جهت اجرا به استانداران استان های ساحلی ابلاغ گردید. از جمله موارد مطرح شده در ابلاغیه فوق الذکر، تشکیل کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل بنادر و دریانوردی در هر یک از استان های ساحلی می باشد که به منظور هماهنگی بین دستگاه ها در هر استان و تسهیل فرآیند پیاده سازی نتایج مطالعات ICZM به تصویب رسیده است.

در راستای  اعمال ابلاغیه فوق الاشاره ضروری است نسبت به برگزاری جلسات منظم دوره ای به منظور اجرایی نمودن نتایج طرح مدیریت یکپارچه ای مناطق ساحلی کشور و بررسی و هماهنگی در خصوص موضوعات مرتبط با سواحل استان اقدام لازم بعمل آید.

[ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ]
[ ۲۷ اَمرداد ۱۳۹۷ ]