سازمان بنادر و دریانوردی/ارتباط با ما/ارتباط مستقیم با مدیرکل

 

صندوق ارتباط مستقیم با مدیرکل بندر بوشهر

به بخش ارتباط مستقیم با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خوش آمدید. هدف این بخش استفاده از نظرات بازدید کنندگان گرامی برای بهبود هرچه بیشتر خدمات این بندر می باشد.

بدیهی است متن پیام ارسالی، مستقیما و فقط توسط مدیرکل بندر ملاحظه خواهد شد.

ارتباط مستقیم با مدیرکل

مشخصات فردی