ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی اسکله های شماره 4و5و6 بندر بوشهر

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر