احداث بیکن های راهنما و ترانزیت در بنادر بوشهر صادراتی پتروشیمی و خدماتی عسلویه و احداث یک پست دلفین مهاربندی در بندر بوشهر

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر ودریانوردی استان بوشهر