تمدید ارزیابی کیفی تعمیرات و بازسازی اماکن و تاسیسات محوطه بندربوشهر و بنادرتابعه

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر