مناقصه واگذاری راهبری ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی آب دریا

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر