یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۱۰ نفر
۱۵,۰۰۲,۱۴۷ نفر
۲۰۱ نفر
۲۹,۵۳۳ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۳۱ ۳۵۹   کاربر ۶۵۲   صفحه
۰۶/۳۰ ۲۶۲   کاربر ۳۷۲   صفحه
۰۶/۲۹ ۴۸۰   کاربر ۶۱۰   صفحه
۰۶/۲۸ ۱۹۸   کاربر ۳۱۷   صفحه
۰۶/۲۷ ۴۰۲   کاربر ۷۳۹   صفحه
۰۶/۲۶ ۴۶۵   کاربر ۸۴۴   صفحه
۰۶/۲۵ ۳۴۸   کاربر ۷۴۶   صفحه
۰۶/۲۴ ۳۶۷   کاربر ۵۷۵   صفحه
۰۶/۲۳ ۲۳۳   کاربر ۳۶۰   صفحه
۰۶/۲۲ ۲۸۵   کاربر ۴۱۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۵۳۲   کاربر ۸۴۰   صفحه
۰۶/۲۰ ۱,۱۹۹   کاربر ۱۱,۳۷۵   صفحه
۰۶/۱۹ ۹۳۸   کاربر ۲۵,۲۹۱   صفحه
۰۶/۱۸ ۳۳۴   کاربر ۵۵۷   صفحه
۰۶/۱۷ ۳۶۱   کاربر ۵۷۱   صفحه
۰۶/۱۶ ۲۷۸   کاربر ۳۷۵   صفحه
۰۶/۱۵ ۷۲۴   کاربر ۹۱۱   صفحه
۰۶/۱۴ ۴۰۳   کاربر ۶۹۴   صفحه
۰۶/۱۳ ۴۱۵   کاربر ۶۲۱   صفحه
۰۶/۱۲ ۵۰۷   کاربر ۸۲۶   صفحه
۰۶/۱۱ ۷۰۸   کاربر ۱,۰۴۹   صفحه
۰۶/۱۰ ۴۳۱   کاربر ۷۷۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۲۶۲   کاربر ۳۸۴   صفحه
۰۶/۰۸ ۳۲۴   کاربر ۵۳۲   صفحه
۰۶/۰۷ ۴۹۳   کاربر ۷۵۳   صفحه
۰۶/۰۶ ۴۰۵   کاربر ۷۴۹   صفحه
۰۶/۰۵ ۳۹۰   کاربر ۷۸۳   صفحه
۰۶/۰۴ ۴۵۵   کاربر ۷۷۵   صفحه
۰۶/۰۳ ۳۷۳   کاربر ۶۸۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۸۲,۱۳۲ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۸۱,۵۹۴ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۷۵,۹۷۲ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۶۸,۶۶۴ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۶۸,۱۱۱ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۷۳,۶۱۸ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۶۷,۰۵۵ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۸۶,۴۳۲ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۹۵,۵۴۱ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۳۵,۰۳۸ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۳۵,۴۱۱ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۲۱,۸۷۱ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۱۴,۹۷۹ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۱۷,۶۹۸ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۱۶,۶۲۲ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۰۹,۸۸۵ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۸۱,۹۵۰ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۰۰,۳۱۱ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۰۶,۴۱۲ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۱۸,۰۶۴ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۱۹,۹۶۷ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۰۸,۶۱۸ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۹۸,۱۹۲ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۸۴,۷۱۱ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۱۸۹,۵۲۶ ۳۶ %
ZZZ
ZZZ
۳,۰۱۷,۱۸۱ ۲۱ %
GBR
GBR
۱,۷۸۹,۴۷۲ ۱۲ %
USA
USA
۱,۵۵۸,۳۴۰ ۱۱ %
EU
EU
۶۹۱,۰۴۴ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۴ %
CHN
CHN
۵۰۱,۳۷۶ ۳ %
DEU
DEU
۲۳۷,۱۰۴ ۲ %
FRA
FRA
۲۱۵,۸۳۱ ۱ %
ROM
ROM
۱۳۰,۱۷۰ ۱ %
RUS
RUS
۱۲۶,۶۲۹ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۶,۰۳۱ ۱ %
IND
IND
۷۵,۸۳۸ ۱ %
JPN
JPN
۷۱,۷۱۰ ۰ %
POL
POL
۵۱,۶۹۵ ۰ %
NOR
NOR
۴۱,۰۱۸ ۰ %
NLD
NLD
۳۵,۰۶۸ ۰ %
CAN
CAN
۳۱,۶۰۰ ۰ %
KOR
KOR
۲۷,۳۷۰ ۰ %
PHL
PHL
۲۵,۳۴۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲۱۶,۳۷۷ ۲۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۱۰,۸۴۴ ۲۴ %
Firefox
Firefox
۱۳۵,۴۰۴ ۱۶ %
Mozilla
Mozilla
۱۰۰,۰۸۸ ۱۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۹,۹۹۲ ۷ %
Other
Other
۴۱,۹۲۹ ۵ %
Safari
Safari
۳۹,۸۹۱ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۰,۷۲۳ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۷,۵۰۸ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۵,۹۱۸ ۲ %
Opera
Opera
۹,۴۶۳ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۳,۸۵۸ ۰ %
Edge
Edge
۱,۱۲۶ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۲۹۶,۰۵۷ ۳۵ %
Windows 7 ۲۳۹,۱۴۷ ۲۸ %
XP ۱۰۸,۵۳۸ ۱۳ %
Linux ۷۰,۱۹۱ ۸ %
Windows 2003 ۶۱,۹۳۷ ۷ %
iOS ۲۹,۲۹۵ ۳ %
Windows 10 ۲۱,۹۸۹ ۳ %
Windows 8 ۱۴,۸۵۱ ۲ %
Android ۸,۴۹۶ ۱ %
Vista ۶,۷۹۲ ۱ %
FreeBSD ۲۲ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
هواشناسی بوشهر ۲,۹۳۹
اداره بندر بوشهر ۲,۷۶۵
بندر بوشهر ۱,۱۸۶
استخدام ۱,۱۸۳
bpmo.ir ۱,۰۷۸
1234 ۸۱۴
www.bpmo.ir ۷۱۱
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ۶۸۰
هواشناسی استان بوشهر ۶۷۷
سازمان بنادر و دریانوردی بوشهر ۵۵۶
اداره کل هواشناسی استان بوشهر ۵۵۵
سایت اداره بندر بوشهر ۴۴۹
bpmo ۴۲۱
جزر و مد بوشهر ۴۰۳
اداره کل هواشناسی بوشهر ۳۸۵
مناقصه ۳۶۱
اداره بندر ۳۶۰
هواشناسی دریایی بوشهر ۳۵۴
جزر و مد ۳۳۰
آتش نشانی بوشهر ۳۳۰
اداره بندربوشهر ۳۲۱
بندر گناوه ۲۷۴
هواشناسی بوشهر دریایی ۲۵۶
هوا شناسی بوشهر ۲۴۵
اداره بنادر بوشهر ۲۳۹
بوشهر ۲۳۷
سایت هواشناسی بوشهر ۲۳۷
سازمان بنادر و دریانوردی ۲۳۶
گناوه ۲۳۳
اداره بنادر و کشتیرانی بوشهر ۲۱۵
اداره بنادر و دریانوردی بوشهر ۲۰۶
bpmo.net ۲۰۶
بنادربوشهر ۱۹۹
کشتیرانی بوشهر ۱۸۹
سازمان بنادر بوشهر ۱۸۲
بنادر بوشهر ۱۷۳
اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر ۱۶۴
هواشناسی دریایی استان بوشهر ۱۶۱
اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر ۱۶۱
جزیره نگین ۱۶۱
bushehr port ۱۵۹
هواشناسی دریایی ۱۵۱
بندربوشهر ۱۴۲
سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر ۱۴۰
effect of oil spill on marine environment ۱۳۸
استان بوشهر ۱۳۸
هواشناسی ۱۳۶
آلودگی محیط زیست ۱۳۵
ثبت نام ۱۳۳
بنادر و دریانوردی بوشهر ۱۳۲