دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۲۴ نفر
۱۳,۸۰۹,۷۰۰ نفر
۲۰,۳۱۳ نفر
۱۷,۲۱۵ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۰۱ ۳۲۰   کاربر ۶۶۱   صفحه
۰۴/۳۱ ۳۲۸   کاربر ۶۰۶   صفحه
۰۴/۳۰ ۳۸۳   کاربر ۵۸۲   صفحه
۰۴/۲۹ ۱۸۲   کاربر ۳۱۹   صفحه
۰۴/۲۸ ۲۸۴   کاربر ۵۱۱   صفحه
۰۴/۲۷ ۲۹۸   کاربر ۵۷۲   صفحه
۰۴/۲۶ ۳۵۹   کاربر ۵۹۵   صفحه
۰۴/۲۵ ۳۲۷   کاربر ۵۰۶   صفحه
۰۴/۲۴ ۳۳۱   کاربر ۵۲۵   صفحه
۰۴/۲۳ ۳۵۱   کاربر ۶۶۴   صفحه
۰۴/۲۲ ۲۱۰   کاربر ۳۶۸   صفحه
۰۴/۲۱ ۴۱۹   کاربر ۵۵۱   صفحه
۰۴/۲۰ ۳۳۱   کاربر ۶۰۲   صفحه
۰۴/۱۹ ۳۷۱   کاربر ۶۸۴   صفحه
۰۴/۱۸ ۱۹۶   کاربر ۳۱۸   صفحه
۰۴/۱۷ ۳۴۸   کاربر ۵۸۴   صفحه
۰۴/۱۶ ۳۴۷   کاربر ۶۵۹   صفحه
۰۴/۱۵ ۱۴۶   کاربر ۲۶۲   صفحه
۰۴/۱۴ ۲۹۰   کاربر ۴۸۴   صفحه
۰۴/۱۳ ۴۰۲   کاربر ۷۳۶   صفحه
۰۴/۱۲ ۳۸۵   کاربر ۶۹۷   صفحه
۰۴/۱۱ ۳۹۰   کاربر ۷۷۲   صفحه
۰۴/۱۰ ۳۹۴   کاربر ۶۵۷   صفحه
۰۴/۰۹ ۳۶۷   کاربر ۶۵۵   صفحه
۰۴/۰۸ ۱۸۲   کاربر ۲۶۲   صفحه
۰۴/۰۷ ۵۲۰   کاربر ۷۱۱   صفحه
۰۴/۰۶ ۴۷۵   کاربر ۱,۱۰۹   صفحه
۰۴/۰۵ ۳۱۱   کاربر ۵۵۷   صفحه
۰۴/۰۴ ۲۷۱   کاربر ۴۲۳   صفحه
۰۴/۰۳ ۲۷۶   کاربر ۴۲۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۸۱,۰۱۵ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۸۰,۶۷۹ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۷۵,۱۸۷ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۶۷,۹۷۹ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۶۷,۸۲۴ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۷۲,۹۸۲ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۶۶,۵۰۸ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۸۴,۸۳۰ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۸۹,۸۴۲ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۲۴,۶۶۹ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۲۵,۸۱۴ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۱۵,۷۳۵ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۱۰,۶۴۱ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۱۴,۶۱۳ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۰۸,۸۸۵ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۰۰,۶۷۷ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۷۹,۷۱۳ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۹۸,۳۷۰ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۰۵,۰۳۶ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۱۶,۹۷۷ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۱۸,۹۱۴ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۰۷,۳۸۱ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۹۶,۹۱۰ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۸۳,۰۲۳ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۰۷۷,۳۸۰ ۳۸ %
ZZZ
ZZZ
۲,۸۰۶,۹۴۳ ۲۱ %
USA
USA
۱,۴۸۶,۳۴۴ ۱۱ %
GBR
GBR
۱,۱۲۸,۲۹۳ ۸ %
EU
EU
۶۶۸,۷۲۳ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۴ %
CHN
CHN
۴۷۷,۲۵۴ ۴ %
DEU
DEU
۲۱۴,۳۲۸ ۲ %
FRA
FRA
۲۰۸,۶۱۵ ۲ %
ROM
ROM
۱۲۳,۱۴۱ ۱ %
RUS
RUS
۱۲۰,۶۳۷ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۵,۱۶۰ ۱ %
IND
IND
۷۱,۲۶۲ ۱ %
JPN
JPN
۷۰,۱۸۸ ۱ %
POL
POL
۴۴,۲۱۱ ۰ %
NOR
NOR
۴۰,۴۹۰ ۰ %
NLD
NLD
۳۳,۹۶۸ ۰ %
CAN
CAN
۲۸,۵۳۸ ۰ %
KOR
KOR
۲۶,۳۲۴ ۰ %
ARE
ARE
۲۳,۶۵۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 6.0
IE 6.0
۲۱۰,۷۶۸ ۲۵ %
Chrome
Chrome
۲۰۳,۳۲۵ ۲۴ %
Firefox
Firefox
۱۳۱,۲۲۳ ۱۵ %
Mozilla
Mozilla
۹۹,۱۵۸ ۱۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۹,۰۴۶ ۷ %
Other
Other
۴۱,۵۰۷ ۵ %
Safari
Safari
۳۷,۹۷۶ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۹,۳۴۹ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۶,۲۷۶ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۵,۷۱۱ ۲ %
Opera
Opera
۹,۳۹۶ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۳,۸۲۷ ۰ %
Edge
Edge
۱,۰۰۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۲۹۵,۰۸۹ ۳۵ %
Windows 7 ۲۳۱,۱۶۶ ۲۸ %
XP ۱۰۸,۱۵۳ ۱۳ %
Linux ۶۲,۲۷۶ ۷ %
Windows 2003 ۶۱,۸۶۲ ۷ %
iOS ۲۷,۴۲۸ ۳ %
Windows 10 ۱۸,۳۶۱ ۲ %
Windows 8 ۱۳,۹۱۷ ۲ %
Android ۸,۱۶۹ ۱ %
Vista ۶,۷۲۹ ۱ %
FreeBSD ۲۱ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
هواشناسی بوشهر ۲,۹۳۹
اداره بندر بوشهر ۲,۷۳۰
استخدام ۱,۱۸۳
بندر بوشهر ۱,۱۷۸
bpmo.ir ۱,۰۶۶
1234 ۸۱۴
www.bpmo.ir ۷۱۱
هواشناسی استان بوشهر ۶۷۷
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ۶۷۴
اداره کل هواشناسی استان بوشهر ۵۵۵
سازمان بنادر و دریانوردی بوشهر ۵۱۵
سایت اداره بندر بوشهر ۴۴۴
bpmo ۴۱۰
جزر و مد بوشهر ۴۰۲
اداره کل هواشناسی بوشهر ۳۸۵
اداره بندر ۳۶۰
مناقصه ۳۵۹
هواشناسی دریایی بوشهر ۳۵۴
جزر و مد ۳۳۰
آتش نشانی بوشهر ۳۳۰
اداره بندربوشهر ۳۲۱
بندر گناوه ۲۷۴
هواشناسی بوشهر دریایی ۲۵۶
هوا شناسی بوشهر ۲۴۵
اداره بنادر بوشهر ۲۳۹
سایت هواشناسی بوشهر ۲۳۷
سازمان بنادر و دریانوردی ۲۳۴
گناوه ۲۳۳
بوشهر ۲۳۰
اداره بنادر و کشتیرانی بوشهر ۲۱۵
اداره بنادر و دریانوردی بوشهر ۲۰۳
bpmo.net ۱۹۹
بنادربوشهر ۱۹۹
کشتیرانی بوشهر ۱۸۸
سازمان بنادر بوشهر ۱۸۲
بنادر بوشهر ۱۷۲
اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر ۱۶۱
هواشناسی دریایی استان بوشهر ۱۶۱
اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر ۱۵۹
جزیره نگین ۱۵۹
bushehr port ۱۵۹
هواشناسی دریایی ۱۵۱
بندربوشهر ۱۴۲
سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر ۱۴۰
effect of oil spill on marine environment ۱۳۸
استان بوشهر ۱۳۸
هواشناسی ۱۳۶
آلودگی محیط زیست ۱۳۵
ثبت نام ۱۳۳
بنادر و دریانوردی بوشهر ۱۳۱