مشخصات اسکله های بندر

عنوانکاربردطول عمقآبخورDWT
اسکله شماره 1فله مایع250117.525 هزار تنی
اسکله شماره 2کانتینری / یخچالی19412830 هزار تنی
اسکله شماره 3کانتینری / یخچالی19412830 هزار تنی
اسکله شماره 4یخچالی / کالابر عمومی1749.5815 هزار تنی
اسکله شماره 5یخچالی / کالابر عمومی1749.5815 هزار تنی
اسکله شماره 6یخچالی / کالابر عمومی1559.5815 هزار تنی
اسکله شماره 7ویژه موتورلنج2864.54500 تنی
اسکله شماره 8کالابر عمومی10387.55 هزار تنی
اسکله شماره 9کالابر عمومی103865 هزار تنی
اسکله شماره 10کالابر عمومی103765 هزار تنی
اسکله شماره 11کالابر عمومی103765 هزار تنی
اسکله شماره 12کالابر عمومی103765 هزار تنی
اسکله شماره 13کالابر عمومی103765 هزار تنی
اسکله شماره 14رو رو704.545 هزار تنی
اسکله شماره 15خدماتی1154.54
جمع طول اسکله ها2230

اسکله های اختصاصی

عنواننام اسکلهعمق پای اسکلهآبخور مجازطولDWT
ردیف1 خدمات بندری54.5904 هزار تنی
ردیف2 والفجر5.55204 هزار تنی
ردیف3صلح آباد6.56704 هزار تنی
ردیف4سکو ساز5.55704 هزار تنی
ردیف5صدف4.541004 هزار تنی
ردیف6فلات قاره5.55.5904 هزار تنی
ردیف7محلاتی2.52200

مشخصات انبارها و محوطه های بندر

عنوانطولعرضمساحتکاربری
انبار110330.53294کالای عمومی
انبار210030.53057سردخانه
انبار310030.53057کالای عمومی
انبار410030.53057کالای عمومی
انبار5133304037کالای عمومی
انبار6108304037کالای عمومی
انبار7120303668صادراتی،قضایی
انبار8120607284کالای عمومی

تجهیزات بندری

عنوانتعداد
گنتری کرین2
جرثقیلLTM11201
جرثقیلLHM3202
جرثقیلLHM1000
ریچ استاکر14
MT استاکر7
RTG2
لیفتراک 2 تا 1531
جرثقیل 16 تا 40 تن5
گراپ2
قیف4
اسپریدر4
تراکتور9
مکنده2
تک مستر40
کفی 10 تا 30 تن71
ماشین جاروکش1
ماشین سوخت رسان1