عنوانکاربردطول عمقآبخورDWT
اسکله شماره 1فله مایع250118.525 هزار تنی
اسکله شماره 2کانتینری / یخچالی19412930 هزار تنی
اسکله شماره 3کانتینری / یخچالی19412930 هزار تنی
اسکله شماره 4یخچالی / کالابر عمومی1749.58.515 هزار تنی
اسکله شماره 5یخچالی / کالابر عمومی1749.58.515 هزار تنی
اسکله شماره 6یخچالی / کالابر عمومی1559.58.515 هزار تنی
اسکله شماره 7ویژه موتورلنج2864.54500 تنی
اسکله شماره 8کالابر عمومی10388.55 هزار تنی
اسکله شماره 9کالابر عمومی10386.55 هزار تنی
اسکله شماره 10کالابر عمومی10376.55 هزار تنی
اسکله شماره 11کالابر عمومی10376.55 هزار تنی
اسکله شماره 12کالابر عمومی10376.55 هزار تنی
اسکله شماره 13کالابر عمومی10376.55 هزار تنی
اسکله شماره 14رو رو704.545 هزار تنی
اسکله شماره 15خدماتی1154.54خدماتی
اسکله مجتمع بندری نگینکانتینری30012950 هزار تنی
جمع طول اسکله ها2530

عنواننام اسکلهعمق پای اسکلهآبخور مجازطولDWT
ردیف1 خدمات بندری54.5904 هزار تنی
ردیف2 والفجر5.55204 هزار تنی
ردیف3صلح آباد6.56704 هزار تنی
ردیف4سکو ساز5.55704 هزار تنی
ردیف5صدف4.541004 هزار تنی
ردیف6فلات قاره5.55.5904 هزار تنی
ردیف7محلاتی2.52200

عنوانمساحتکاربری
انبار13355کالای عمومی (کالای خطرناک)
انبار24037سردخانه
انبار33355کالای عمومی
انبار43355کالای عمومی
انبار53355کالای عمومی (CFS)
انبار63355کالای عمومی
انبار73660صادراتی،قضایی
انبار87333کالای عمومی

عنوانتعداد
گنتری کرین2
جرثقیلLTM11201
جرثقیلLHM3202
ریچ استاکر10
Empty استاکر5
RTG6
لیفتراک 2 تا 1525
جرثقیل 15 تا 50 تن4
گراپ2
قیف3
اسپریدر4
تراکتور9
مکنده2
تک مستر36
کفی 10 تا 30 تن23
کفی 50تا 60 تن37
ماشین جاروکش1
ماشین سوخت رسان1