به اطلاع می رساند به استناد ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ماده 17 آیین نامه اجرایی آن (مصوب 1/3/1385 شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی) و در راستای اجرای ماده 29 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی (تصویب نامه شماره 33433/ت25 ک مورخ 16/3/1373) اقدام به تشکیل هیات رسیدگی در منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر شده است. از آنجایی که رسیدگی به هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما  (در رابطه با قرارداد کار) در منطقه ویژه در صلاحیت هیات فوق الذکر می باشد، مقتضی است اطلاع رسانی لازم در این خصوص به کلیه کارکنان و کارگران شرکتهایی که در منطقه ویژه فعالیت می نمایند به عمل آید. دبیرخانه هیات در حال حاضر در ساختمان گارد و انتظامات بندر مستقر بوده و آماده دریافت کلیه دعاوی و شکایات از سوی کارگران شاغل در منطقه ویژه می باشد.

فرم دادخواست فرم دادخواست


برگ اظهارات خواهان برگ اظهارات خواهان


 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۵