کارگاه ها و کارخانجات شناورسازی

[ ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۳ ]
در حال حاضر هیچ موسسه رده بندی مورد تائید سازمان بنادر و دریانوردی به طور رسمی در کشور مشغول فعالیت نمی باشد و کلیه خدمات توسط دو موسسه رده بندی داخلی ( آسیا و ایرانیان ) ارائه می گردد.