پروژه های تعمیراتی

تعمیرات اساسی اسکله های شماره 4 و 5 و 6 بندر بوشهر


žبراورد کل پروژه

85 میلیارد ریال

 پیشرفت فیزیکی

49%ž

tamirat456

 

مشخصات فنی پروژه:
رفع خرابی های موجود 
افزایش ضریب ایمنی 
افزایش عمر مفید

افزایش ضریب ایمنی

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۵۷

اطلاعات بیشتر :