لایروبی

لایروبی حوضچه بندر تدارکاتی مروارید خارگ

 žبراورد کل پروژه


30 میلیارد ریال
 
 پیشرفت فیزیکی

 

خاتمه یافته


ž 

لایروبی خارگ

 

پروژه لایروبی حوضچه و کانال دسترسی، احداث دایک و انحراف سیلاب بندر دیلم


 žبراورد کل پروژه

160 میلیارد ریال

 پیشرفت فیزیکی

خاتمه یافته


لایروبی دیلم

مشخصات فنی:

حجم لایروبی: 856000 متر مکعب

شیب حوضچه ها: 1:7

سیستم کاتر ساکشن

 

حجم لایروبی: 856000 متر مکعب

شیب حوضچه ها: 1:7

سیستم کاتر ساکشن


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۵۸

اطلاعات بیشتر :