پروژه های ادامه دار

 احداث اقامتگاه جم

 žپیشرفت ریالی88.52% 
žبراورد کل پروژه  40 میلیارد ریال
 پیشرفت فیزیکی 92% 


مشخصات فنی پروژه:

3 طبقه
اسکلت بتنی
1580 متر مربع

jam 92 darsad

1 طبقه احداث اقامتگاه گناوهزیربنا: 406 متر مربع

 پیشرفت ریالی  74%
  براورد کل پروژه 42 میلیارد ریال
 پیشرفت فیزیکی 80.25%
 
مشخصات فنی پروژه

3 طبقه

اسکلت بتنی
زیربنا: 1300 مترمربع


 


genaveh 80


احداث سیستم اطفا حریق بنادر شمالی و جنوبی استان بوشهر


 žپیشرفت ریالی 75% 
  žبراورد کل پروژه 120 میلیارد ریال
  پیشرفت فیزیکی 83%

مشخصات فنی

پوشش 8 بندر تابعه

ارتقا سطح ایمنی بنادر

شبکه پلی اتیلن دفنی

شبکه فولادی بازوی موج شکن

پمپ های دیزل پرتابل روزن باورetfa83