مراکز کنترل و بازرسی استان

راههای ارتباطی بخش کنترل و بازرسی کشتیها

 

 

 


کارشناس مسئول کنترل و بازرسی کشتیها

تلفن :                07731666510

ایمیل اداری :         pscdep@bpmo.ir

 

ایمیل اداری کارشناس مسئول  enaderi@pmo.ir

افسران بازرس کشتیها

07731666511

07731666512

07731666513

07731666514

07731666515

شماره تماس مراکز کنترل و بازرسی بنادر تابعه

نام بنــــدر

شماره تلفن

بندر عسلویه

07731668404

بندر کنگان

07731662302

07737225126

بندر دیر

07735429435

بندر خارگ

07731663504

بندر گناوه

07731663316

بندر دیلم

07733251080

بندر دلوار

07735234670

بندر بوالخیر

07735235823


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۵۵

اطلاعات بیشتر :