گزارش تصویری: آئین بهره برداری از شش پروژه اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور وزیر راه و شهرسازی

گزارش تصویری: آئین بهره برداری از شش پروژه اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور وزیر راه و شهرسازی
با حضور مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی، شش پروژه دریایی و بندری استان بوشهر به بهره برداری رسید.

 

وزیر راه و شهرسازی 4

وزیر راه و شهرسازی 15

وزیر راه و شهرسازی 18

وزیر راه و شهرسازی 2

وزیر راه و شهرسازی 5

وزیر راه و شهرسازی 13

وزیر راه و شهرسازی 16

وزیر راه و شهرسازی 3

وزیر راه و شهرسازی 7

وزیر راه و شهرسازی 8

وزیر راه و شهرسازی 26

وزیر راه و شهرسازی 12

وزیر راه و شهرسازی 19
وزیر راه و شهرسازی 17

وزیر راه و شهرسازی 24

وزیر راه و شهرسازی 9

وزیر راه و شهرسازی 25

وزیر راه و شهرسازی 10

وزیر راه و شهرسازی 20

وزیر راه و شهرسازی 1

وزیر راه و شهرسازی 23

وزیر راه و شهرسازی 21

وزیر راه و شهرسازی 6

وزیر راه و شهرسازی 14
وزیر راه و شهرسازی 11

وزیر راه و شهرسازی 22

۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۹:۲۰
کد خبر : ۵۳,۴۵۲
شبکه اجتماعی