قاسمی عنوان کرد:

آموزش به آب اندازی لایف رفت به عموم دریانوردان در بندر گناوه انجام شد

آموزش به آب اندازی لایف رفت به عموم دریانوردان در بندر گناوه انجام شد
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از برگزاری دومین دوره آموزشی به آب اندازی لایف رفت در استان بوشهر به میزبانی ادره بندر و دریانوردی گناوه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی محمد قاسمی معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: در چارجوب آموزش همگانی بقاء در دریا،دومین مرحله آموزشی به آب اندازی لایف رفت "جانپناه دریایی" در استان بوشهر اجراگردید. 
 
وی افزود: در این آموزش که به میزبانی اداره بندر و دریانوردی گناوه  و با حضور نمایندگان ارگانهای دریایی، خدمه شناورهای مستقر در بندر و جمعی از فراگیران دوره های آموزشی دریانوردی  برگزار شد آموزش همگانی در دومرحله، شامل توضیح تجهیزات لایف رفت و نحوه استفاده از این تجهیزات و همچنین اجرای عملی به آب اندازی لایف رفت توسط چهار دریانورد اجرا گردید.
 
 
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد: بندر گناوه بدلیل حجم عملیات دریایی  و تردد شناورها  سنتی و مسافری بعنوان دومین بندر در سلسله مراحل برگزاری این نوع آموزش های همگانی انتخاب و در این آموزش، نکات کلیدی جهت ارتقاء مهارت دریانوردان در استفاده موثر از تجهیزات بقاء در دریا مورد تاکید قرار گرفت.

 

 محمد قاسمی اضافه کرد: در راستای ارتقاء مهارت دریانوردان شناورهای سنتی استان بوشهر، تا پایان سال دو مرحله آموزش همگانی بقاء در دریا در شمال، مرکز و جنوب استان برگزار خواهد شد.
۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۰۱
کد خبر : ۵۲,۸۵۴
شبکه اجتماعی