قاسمی عنوان کرد:

عملیات مقابله با آلودگی نفتی در نزدیکی سکوهای نفتی العربیه عربستان

عملیات مقابله با آلودگی نفتی در نزدیکی سکوهای نفتی العربیه عربستان
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از انجام عملیات مقابله با آلودگی نفتی در ۶۰ مایلی بندر بوشهر و در نزدیکی سکوهای نفتی العربیه عربستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی، محمد قاسمی معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر دراینباره گفت:در پی دریافت گزارش و تصاویر ماهواره ای در تاریخ ۱۷ شهریور ماه  از مرکز همکاری های متقابل در اضطرارهای دریایی مستقر در خلیج فارس، مبنی بر رویت لکه نفتی در نزدیکی سکوهای نفتی العربیه عربستان و ۶۰ مایلی بندر بوشهر، بلافاصله جلسات تخصصی در ساعت ۲۲:۳۰در این زمینه با مسولین وکارشناسان مرتبط، برگزار شد و کنترل آلودگی مذکور در دستور کار قرار گرفت.

قاسمی افزود: در این راستا و در ساعت ۲۳ تجهیزات مقابله با آلودگی بر روی شناورهای هدایت۳ و خلیج فارس مستقر و به همراه ۱۰ نفر از پرسنل به منطقه مورد نظر اعزام شدند.

وی اضافه کرد: همچنین بمنظور دپوی مواد زائد نفتی یک فروند بارج جابیرو از بندر بوشهرو شناور ناجی ۱۸ نیز به جهت پایش از بندر محمد عامری به منطقه اعزام شدند.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد:  براساس پایش های هوایی و پایش های اولیه شناور ناجی ۱۸ وسعت آلودگی بیش از یک مایل مربع و در نزدیکی سکوهای نفتی العربیه عربستان گزارش شده است که شناورهای اعزام شده این اداره کل همگی در موقعیت محدوده آلودگی حاضر و در حال انجام عملیات می باشند.

وی بیان کرد: در این عملیات از تجهیزاتی از قبیل بوم off shore به منظور مهار لکه آلودگی ، اسکیمر بمنظور جمع آوری مواد نفتی و همچنین محلول های امحا کننده استفاده خواهد شد.

گفتنی است ، بمحض دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این عملیات،  موارد توسط روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر منتشر خواهد شد.

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶
کد خبر : ۵۱,۴۸۶
شبکه اجتماعی