رییس اداره بندر و ردیانوردی گناوه خبر داد:

هدفگذاری و اجرای برنامه های منشور حقوق شهروندی در بندر گناوه

هدفگذاری و اجرای برنامه های منشور حقوق شهروندی در بندر گناوه
هدفگذاری ، تکمیل و تقویت برنامه های منشور حقوق شهروندی در بندر گناوه انجام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، داوود بهادری رییس اداره بندر و دریانوردی گناوه در اینباره گفت:  در راستای ارتقاع و اجرای هرچه بهتر و بیشتر منشور حقوق شهروندی ، این اداره   اقدام به هدفگذاری ، تکمیل و تقویت برنامه های خود در این خصوص نمود.

بهادری افزود: براساس ماده 112 منشور حقوق شهروندی مبنی بر محیط زیست سالم و توسعه پایدار ، برنامه ریزیهای مناسبی در جهت بهبود نظافت دریایی ناشی از ورودی های فاضلاب شهری، و  همچنین  طرح خارج سازی شناورهای رها شده و نیمه غرق  در خورگناوه و در دستور کار قرار گرفت. 

وی ادامه داد: همچنین بمنظور پاسخگویی به اصحاب رسانه و اربابان رجوعان کانال اطلاع رسانی در فضای مجازی راه اندازی شد.

رئیس اداره بندر و دریا نوردی گناوه عنوان کرد:  در دیگر اقدام  صورت گرفته و در جهت ارائه خدمات هرچه بیشتر و  بهتر در بندر گناوه  ، با بهبود فضای  پایانه مسافری ، باجه میز خدمت نیز در این پایانه مسافری ایجاد گردید
 
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۱۸
کد خبر : ۴۷,۵۲۹
شبکه اجتماعی