اجرای الزامات کنوانسیون های محیط زیست دریای در بنادر استان / نمونه برداری و تست آب توازن کشتی ها در بندربوشهر+ تصاویر

اجرای الزامات کنوانسیون های محیط زیست دریای در بنادر استان / نمونه برداری و تست آب توازن کشتی ها در بندربوشهر+ تصاویر
در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی، نمونه برداری و تست آب توازن کشتی ها در بنادر استان بوشهر انجام شد.

به گزارش روابط عمومی ، محمد قاسمی معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر دراینباره گفت: در راستای اجرای الزامات کنوانسیوهای بین المللی در خصوص  مدیریت آب توازن کشتیها که بمنظور  جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از ورود گونه های غیربومی و مواد عفونی و بیماری‌زا توسط آب توازن کشتی‌ها می باشد . این اداره کل مبادرت به انجام نمونه برداری و تست آب توازن کشتی ها در بنادر استان بوشهر نمود.

  قاسمی افزود: با توجه به وجود اسکله‌های متعدد صادراتی در استان و بمنظور حفاظت از محیط زیست دریایی، اداره کل بنادرو دریانوردی استان بوشهر اقدام به تهیه دستگاه تست اولیه مولفه‌های فیزیکی و شیمیایی آب توازن نمود و در این راستا برای اولین بار نمونه‌گیری از کشتی‌ها در بندر بوشهر توسط افسران کنترل و بازرسی شناورها و کارشناسان اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی صورت گرفت.

وی اضافه کرد: همچنین با خرید تجهیزات پیشرفته‌تر توسط سازمان بنادر و دریانوردی، مقرر شد  بنادر خارک و عسلویه نیز همگام با سایر بنادر کشور  به نمونه گیری و بررسی میزان انطباق کشتی‌ها با الزامات کنوانسیون  اقدام نمایند.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در خصوص امکانات دستگاه مورد نظر ، عنوان کرد: از جمله امکانات این دستگاه می توان به تعیین میزان شوری آب به منظور بررسی تعویض آب توازن بر اساس استاندارد D1، فلورسنج دستی بمنظور تشخیص کلروفیل ها و فیتو پلانکتون ها با هدف بررسی انطباق با استاندارد D2 و کلر سنج جهت حصول اطمینان از راندمان سیستم پردازش آب توازن و عدم خطر زایی اکسیدانت های باقی مانده (که مهمترین آن کلر آزاد و کلر کل میباشد) طبق استانداردD2 اشاره کرد.

 

 

بررسی اب توان کشتی ها 4

بررسی اب توان کشتی ها 5
بررسی اب توان کشتی ها 3
بررسی اب توان کشتی ها 2

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۲۴
کد خبر : ۴۶,۷۶۲

شبکه اجتماعی