امضاء تفاهم نامه همکار ی میان اداره بندر و دریانوردی گناوه و دانشگاه علمی و کاربردی بندرسازان

امضاء تفاهم نامه همکار ی میان اداره بندر و دریانوردی گناوه و دانشگاه علمی و کاربردی بندرسازان
اداراه بندر و دریانوردی گناوه و دانشگاه علمی و کاربردی بندر سازان در زمینه علمی ، تحقیقاتی و آموزشی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی،  داود بهادری رییس اداره بندر و دریانوردی گناوه در اینباره گفت: بمنظور بهره گیری از ظرفیت های علمی و پژوهشی و در راستای توسعه و گسترش امور پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه های حمل ونقل دریایی، بندری و زمینه سازی مناسب برای ایجاد ارتباط موثر حوزه صنعت با مراکز فن اور ، تفاهم نامه همکاری در زمینه علمی ، تحقیقاتی و آموزشی با دانشگاه علمی و کاربردی بندر سازان گناوه  به امضاء رسید. 

بهادری افزود: با توجه به ظرفیتها و توانمندی های بالایی  که در بندر گناوه وجود دارد امید داریم  با ایجاد ارتباط موثر با دانشگاه ها و صاحبان ایده ، زمینه رشد و پویایی هر بیشتر و بهتر این بندر  فراهم گردد.

 

۴ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۳۴
کد خبر : ۴۶,۷۴۵

شبکه اجتماعی