آیین تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر باحضور مدیرکل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه وشهرسازی+ تصاویر

آیین تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر باحضور مدیرکل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه وشهرسازی+ تصاویر
طی آیینی با حضور مهندس رستمی مدیرکل دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی، طی آیینی با حضور مهندس رستمی مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به  جهت کسب عنوان دستگاه برتر در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی در استان بوشهر تقدیر شد .

مهندس رستمی در ابتدای این آیین گفت: این دفتر،نقش بازرسی و بررسی عملکرد دستگاه ها را در حوزه سلامت اداری ،حوزه پاسخگویی به شکایات و حوزه رعایت حقوق شهروندی برعهده دارد.
علی بخش رستمی افزود: این انتخاب براساس شاخصه های اختصاصی که خاص هر سازمان است و شاخصه های عمومی چون توسعه منابع انسانی – فعالیت هایit   - رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع صورت گرفته است .
وی گفت: این وزارتخانه در 14 حوزه و 560 نوع خدمت به مردم خدمات رسانی می کند و افزون بر 63 هزار نیرو در این وزارتخانه مشغول به کار هستند.
در ادامه سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان اظهار داشت :این اداره کل براساس شاخص جابجایی مسافروگردشگر دریایی در طول سال،متوسط تخلیه در بندر،میزان سرمایه گذاری در بندر،نحوه ارتقاء ایمنی در بنادر بوشهر و جذب سرمایه گذار غیردولتی  برگزیده شده است .
ارجمندزاده افزود:در ده سال اخیر برای دومین بار است که اداره کل بنادر و دریانوردی حائز این رتبه شده است.

 

 
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 20
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 19
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 17
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 16
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 15
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 14
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 13
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 12تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 1
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 11
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 10
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 8
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 7
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 6
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 5
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 4
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 3
تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 2تجلیل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی 9

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۲۹
کد خبر : ۴۶,۵۹۲

شبکه اجتماعی