پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

اخبار

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برگزار میکند: مسابقه بزرگ نقاشی بمناسبت 18 اسفند ماه روز بوشهر

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برگزار میکند: مسابقه بزرگ نقاشی بمناسبت 18 اسفند ماه روز بوشهر
فراخوان مسابقه بزرگ نقاشی بمناسبت 18 اسفند ما و روز بوشهر

 

 

 فراخوان مسابقه بزرگ نقاشی دیواری بمناسبت 18 اسفند روز بوشهر

۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳:۴۶
تعداد بازدید : ۱۰۸