گزارش تصوری : بازدید ارجمند زاده از ادارات و واحدهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

گزارش تصوری :  بازدید ارجمند زاده از ادارات و  واحدهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از ادارات و واحد ها ی اداره کل ، بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی، سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در راستای بازدید های دوره ایی خود از ادارات و واحدهای اداره کل ، صبح امروز با حضور در محل کار پرسنل از نزدیک در جریان  امور و کارها مخصوص هر حوزه قرار گرفت.

 

 بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از واحدها و ادارات زیر مجمعه اداره کل 5
بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از واحدها و ادارات زیر مجمعه اداره کل 14
بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از واحدها و ادارات زیر مجمعه اداره کل 13
بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از واحدها و ادارات زیر مجمعه اداره کل 12
بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از واحدها و ادارات زیر مجمعه اداره کل 11
بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از واحدها و ادارات زیر مجمعه اداره کل 10
بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از واحدها و ادارات زیر مجمعه اداره کل 9
بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از واحدها و ادارات زیر مجمعه اداره کل 8
بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از واحدها و ادارات زیر مجمعه اداره کل 7
بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از واحدها و ادارات زیر مجمعه اداره کل 6
بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از واحدها و ادارات زیر مجمعه اداره کل 4
بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از واحدها و ادارات زیر مجمعه اداره کل 3
بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از واحدها و ادارات زیر مجمعه اداره کل 2
بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از واحدها و ادارات زیر مجمعه اداره کل 1

 

۵ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۱۱
کد خبر : ۴۴,۸۲۹

شبکه اجتماعی