یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اخبار

بازدید معاون عمرانی وزارت کشور از بندر بوشهر

بازدید معاون عمرانی وزارت کشور از بندر بوشهر
جمالی نژاد ،معاون عمرانی وزارت کشور به همراه هیاتی ، از تاسیسات و تجهیزات بندر بوشهر بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی،سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهردر ابتدای این بازدید، ضمن خیر مقدم به مقامات بازدید کننده به بیان گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در این اداره کل پرداخت.

ارجمند زاده افزود: طرح توسعه بندر بوشهر بعنوان یک بندر نسل سوم در مجتمع بندری نگین خواهد بود که بعنوان یک پتانسیل موجود ظرفیتها و فرصتهای سرمایه گذاری خوبی در آن پیش بینی شده است .

گفتنی است در ادامه بازدید ،معاون عمرانی وزیر کشور و هیئت همراه با حضور در برج کنترل ترافیک دریایی بندر بوشهر، از نزدیک در جریان فعالیت های اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قرار گرفتند.

همچنین هیات بازدید کننده با حضور بروی شناور از کانال دسترسی بندر بوشهر نیز دیدن کردند.

 

 
بازدید معاون عمرانی وزارت کشور از بندر بوشهر 8
بازدید معاون عمرانی وزارت کشور از بندر بوشهر 1بازدید معاون عمرانی وزارت کشور از بندر بوشهر 2بازدید معاون عمرانی وزارت کشور از بندر بوشهر 4بازدید معاون عمرانی وزارت کشور از بندر بوشهر 5بازدید معاون عمرانی وزارت کشور از بندر بوشهر 6بازدید معاون عمرانی وزارت کشور از بندر بوشهر 7

 

 

۲۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۸
تعداد بازدید : ۲۹۴