مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:

خط کشتیرانی میان بندر بوشهر و قطر راه اندازی می شود

خط کشتیرانی میان بندر بوشهر و قطر راه اندازی می شود
سیاوش ارجمند زاده گفت: پیگیری ها برای راه اندازی خط کشتیرانی میان بندر بوشهر و کشور قطر آغاز شده و امیدواریم بزودی شاهد توافقاتی در این زمینه باشیم

به گزارش روابط عموی ، ارجمندزاده در اینباره افزود: برای تحقق این مهم در صدد استفاده از ظرفیت کشتی با قابلیت حمل مسافر و کانتینرهای یخچالی هستیم.
وی بیان کرد: در ماه های گذشته با سفر چند هیات قطری به بندر بوشهر زمینه تعامل و همکاری خوبی بین بوشهر و قطر فراهم شده و اکنون فعال سازی این خط کشتیرانی به دنبال تعامل برقرار شده، نوید بخش آینده ای روشن فراروی بندر بوشهر است.
ارجمندزاده ادامه داد: موضوع صادرات یکی از محورهای اصلی روابط تجاری بوشهر و قطر است که با توجه به ظرفیت های قابل توجه صادراتی این استان ازجمله مواد معدنی، آبزیان سبزی و صیفی راه اندازی خط منظم کشتیرانی کمک شایانی به این بخش تلقی می شود.
وی یادآور شد: امکان حمل کانتینرهای یخچالی از دیگر قابلت های کشتی پیش بینی شده برای این مسیر دریایی است که در زمینه صادرات مواد فاسد شدنی امتیازی ویژه برای استان بوشهر است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: با توجه به افزایش قابل توجه صادرات استان بوشهر به بنادر قطر درماه های اخیر، راه اندازی خط کشتیرانی صادرات این استان را به میزان چشمگیری افزایش می دهد.
ارجمندزاده اشاره کرد: علاوه بر موضوع صادرات گردشگری دریایی نیز از دیگر محورهای مهم در راه اندازی خط کشیرانی بوشهر - قطر محسوب می شود.
وی افزود: راه اندازی این خط می تواند آژانس های مسافرتی را نیز در این بخش فعال کرده و باتوجه به فاصله نزدیک بوشهر تا بنادر قطر این استان می تواند به عنوان قطب حمل مسافران ایرانی به قطر و بالعکس با استفاده خط دریایی باشد.

۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۸:۲۳
کد خبر : ۴۳,۸۶۷

شبکه اجتماعی