یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اخبار

دوره آموزشی بررسی سوانح دریایی و سیستم مدیریت ایمنی در بندر بوشهر برگزار شد

دوره آموزشی بررسی سوانح دریایی و سیستم مدیریت ایمنی در بندر بوشهر برگزار شد
با حضور دبیران سوانح دریایی بنادر کشور ، دوره آموزشی بررسی سوانح دریایی و سیستم مدیریت ایمنی به میزبانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، محمد شکیبی نسب معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: در راستای ارتقا آموزش و تعامل بین دبیران سوانح دریایی و همچنین ارتباط بین مدیریت سوانح هوایی و دریایی کشور بعنوان متولیان بررسی سوانح در زمینه حمل و نقل، دوره4 روزه بررسی سوانح دریایی و سیستم مدیریت ایمنی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برگزار گردید.

شکیبی نسب افزود: در این دوره اساتید مباحث را در دوبخش مربوط به الزامات و مقررات بررسی سوانح دریایی ، کدها و رزولوشن ها و همچنین مدیریت ایمنی با تاکید بر مفهوم ایمنی، ریسک ،خطرات و قوانین موجود در سوانح هوایی به شرکت کنندگان آموزش دادند.

 

 
دوره اموزشی دبیران سوانح دریایی کشور 4
دوره اموزشی دبیران سوانح دریایی کشور 3
دوره اموزشی دبیران سوانح دریایی کشور 2
دوره اموزشی دبیران سوانح دریایی کشور 1

 

۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۱:۱۱
تعداد بازدید : ۳۰۰