پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

اخبار

عملیات امداد پزشکی به خدمه لایروب بستان ، در نزدیکی بندر بوشهر

عملیات امداد پزشکی به خدمه لایروب بستان ، در نزدیکی بندر بوشهر
با اقدام به موقع شناور هادی 5 عملیات امداد پزشکی به خدمه لایروب بستان، با موفقیت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی، محمد شکیبی نسب معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: در پی اعلام شناور مذکوربهمرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی بوشهرمبنی بر بیماری یک نفر از خدمه(مسمومیت)، هماهنگی لازم  بعمل آمد و هادی5 از بوشهر به منطقه اعزام گردید.

شکیبی نسب  افزود: با رسیدن شناور هادی5 به موقعیت  و انجام اقدامات اولیه، فرد بیمار تحویل گرفته شد و در اسکله بندر بوشهر تحویل عوامل اورژانس مستقر بر روی اسکله گردید.

۲۰ تیر ۱۳۹۷ ۱۰:۳۰
تعداد بازدید : ۲۱۷