تعرفه یدک کشی

طبق کتابچه حقوق، عوارض و هزینه های بندری،هزینه های بندری مترتب بر کشتی ها شامل:

 

1- هزینه راهنمایی

2- هزینه لایروبی

3- هزینه توقف کنار اسکله

4- هزینه یدک کشی

5- هزینه جمع آوری زباله کشتی

6- هزینه جمع آوری مواد زائد آب خن

7- دیماند (اضافه کاری )

توجه : موارد بالا مربوطه به هزینه ها بوده و حقوق و عوارض مترتب بر کشتی شامل حق ورود به دهانه بندر، حق ورود کشتی به بندر، حق تخلیه و بارگیری در اسکله، حق تخلیه و بارگیری در لنگرگاه و عوارض فانوس های دریایی می گردد.

هزینه: تعرفه ای است که برای پوشش هزینه های مترتب بر خدمات ارائه شده به کشتی و کالا دریافت می گردد.

هزینه های بندری مترتب بر کلیه  کشتی ها بر مبنای دلار و مقادیر کمتر از آن بر اساس سنت آمریکا و با نرخ مرکز مبادلات ارزی به صورت ریالی محاسبه و دریافت می شود( مصوبه اجلاس شماره 1716 به تاریخ 13/9/91).

هزینه های یدک کشی بر اساس جداول شماره 1 تا 5 کتابچه تعرفه برای کشتی ها محاسبه می گردد و مبنای محاسبه بر اساس GT شناور می باشد.

-          هزینه یدک کشی برای کشتی های کانتینری و رو-رو : 19.16 C/GT

-          هزینه یدک کشی برای کشتی های غیر کانتینری/ غیر نفتی: 38.34 C/GT

-          هزینه یدک کشی برای تانکرهای نفتی / غیر نفتی بر اساس جدول شماره 4 کتابچه تعرفه محاسبه می گردد.

 

توضیحات در خصوص تعرفه یدک کشی:

 

- نوع و تعداد یدک کش ها و ساعات مورد استفاده برای بستن به اسکله و یا جدانمودن از اسکله در تعرفه مذکور دخالتی ندارد.  

-اخذ هزینه یدک کشی در عملیات پهلودهی و جداسازی شناور به / از اسکله توام با هزینه راهنمایی می باشد و چنانچه در عملیات راهنمایی برای پهلودهی و جداسازی شناور از یدک کش استفاده نگردد در هر صورت هزینه های یدک کشی محاسبه و وصول خواهد گردید.

-در صورتی که کشتی فاقد نیروی محرکه باشد هزینه یدک کشی 100 درصد افزایش می یابد.

-چنانچه در عملیات راهنمایی، برای پهلودهی و جداسازی به / از اسکله از یدک کش استفاده نشود در هر صورت هزینه های یدک کشی محاسبه و وصول خواهد گردید.

هزینه های یدک کشی که برای عملیاتی غیر از پهلودهی و جداسازی به / از اسکله مورد استفاده قرار می گیرد جداگانه و بر اساس نرخ کرایه ساعتی تجهیزات دریایی دریافت می گردد.

نرخ کرایه ساعتی تجهیزات دریایی:

نرخ کرایه ساعتی تجهیزات دریایی که در عملیاتی به غیر از عملیات پهلودهی و جداسازی شناور یا کشتی مورد استفاده قرار می گیرند بر اساس نرخ های توافقی محاسبه و دریافت می گردد.


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۸