معرفی و وظایف

راهنما کیست؟ بر اساس دستورالعمل راهنمایان ، راهنما فردی است که دارای گواهینامه شایستگی راهنمائی می باشد و بعنوان مشاور فرمانده در عملیات هدایت کشتی در محدوده بندر انجام وظیفه می نماید.

اصطلاح انگلیسی راهنما، pilot می باشد. سمت های راهنما در بنادر، شاملسر راهنما،راهنمای درجه1، درجه 2 و درجه 3می باشد و برای راهنمایانی که دوره راهنمایی را آموزش می بینندکاراموزمی گویند.

طبق قانون دریایی ایران و دستورالعمل اجرایی تردد کشتی ها،کلیه کشتی هایی که قصد ورود به بندر و یا خروج از بندر را دارند گرفتن راهنمای بندر برای آنها اجباری است وخدمات راهنمائی به کشتیها در بندر بطور 24 ساعته در تمام ایام سال می باشد.

طبق بند 23 فصل چهارم قانون دریایی ایران(جلد اول) : راهنمایان در صورت درخواست فرماندهان کشتی ها باید راندن و هدایت کشتی ها را عهده دار شوند و در این صورت باید فرمانده یا جانشین او نزد راهنما حاضر باشد. در صورتی که خساراتی در اثر فرمانهای راهنما به کشتی وارد یا از طرف کشتی به موسسات بندری و غیره حادث شود اداره بندر به هیچ وجه مسئولیتی نخواهد داشت ولی راهنمایان از حیث غفلت یا بی احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات مسئول اداره بندر بوده و به مجازات های اداری محکوم خواهند شد.

مسئولیت حقوقی فرمانده : مطابق ماده 22 از فصل چهارم قانون دریایی ایران " در صورتی که فرمانده کشتی تذکرات راهنما را نپذیرد و یا مقررات مربوط به عبور و مرور و انتظامات بندری را ملحوظ ندارد"  ،"  در این صورت فرمانده مسئول هر گونه خسارت و پیش آمدی خواهد بود که از عمل آنها ناشی بشود و ممکن است به مجازاتهای مصرحه در ماده 64 نیز محکوم گردد" .

دریانوردی : مطابق مقرره    A-VIII/49&50   از کنوانسیون   STCW-95 حضور راهنما برروی کشتی دلیل بر رفع مسئولیتهای فرمانده نخواهد بود . لذا فرمانده و دیگر اعضاء پل فرماندهی بایستی  ضمن اجرای وظایف محوله در خصوص ایمنی عملیات و ایمنی شخص راهنما اقدامات لازم را در خصوص تبادل اطلاعات و همکاری با راهنما  را نیز اتخاذ نماید.

جبران خسارات : مطابق ماده 23 از فصل چهارم قانون دریایی ایران سازمان بنادر و دریانوردی هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث ایجاد شده از طرف راهنما را نخواهد داشت

 

شرح وظایف راهنما در بندر :

 

- مشاوره در هدایت ، پهلودهی و جدا سازی کلیه کشتی ها بدون محدودیت (از لنگر گاه خارجی به اسکله و بالعکس).

- برقراری ارتباط با فرماندهان کشتی ها به منظور آماده سازی کشتی ها برای سوار شدن راهنما.

- ارائه گزارش های لازم در خصوص وضعیت کانال و اسکله به فرمانده کشتی .

- اخذ اطلاعات مربوط به کشتی و وضعیت فنی و ایمنی آن قبل از اقدام به ورود .

- انتخاب یدک کش‌های مناسب با وضعیت کشتی و برقراری ارتباط مناسب با  فرماندهان آنها در مدت عملیات.

- انجام کلیه هماهنگی های لازم با مرکز کنترل و ترافیک  در خلال انجام عملیات راهنمایی .

- ارائه گزارشهای مربوط به علائم کمک ناوبری و وضعیت آبراهه به مرکز کنترل.

- استفاده از وسایل کمک ناوبری جهت هدایت کشتی.

-  لنگر اندازی و لنگر برداری شناورها


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۸