فرآیند تعمیرات جزئی و کارگرم

تعمیرات جزئی موتور و  انجام کار گرم کشتی در کنار اسکله و لنگرگاه داخلی باید با کسب مجوز و رعایت مسائل زیر صورت گیرد :

 

·          نمایندگی کشتیرانی باید فرم درخواست مربوط به تعمیرات جزئیکشتی و کارگرم (Form  Immobilization ) ، (Hot Work)، ممهور به مهر کشتی از فرمانده اخذ نمودهو بمنظور تایید بلامانع بودن آغاز تعمیرات جزئی و کارگرم کشتی در بندر ،  به خدمات دریایی تحویل نماید.

 

·             با توجه به وضعیت بندر ، خدمات دریایی با بررسی هایبعمل آمده نسبت به تایید یا عدم تایید تعمیرات جزئی کشتی و انجام کارگرم اعلام نظر می نماید.

 در صورت تایید  بلامانع بودن انجام عملیات کار گرم و یا  تعمیرات جزئی موتور  کشتی در بندر، نمایندگی کشتیرانی باید مراحل زیر را انجام دهد :

 

·         تعمیرات جزئی موتور کشتی: فرم انجام تعمیرات جزئی(Form  Immobilization) تایید شده توسط خدمات  دریایی جهت روئیت و شروع  تعمیرات جزئی موتور کشتی به کاپیتان تحویل نماید.

 

·         جوشکاری ( کار گرم ): خدمات دریایی به منظور بررسی موارد ایمنی مورد نیاز جهت انجامعملیات (Hot Work ) فرم مذکور را به آتش نشانی بندر ارجاع می دهد.

 

نکته : با توجه بند 4- 9 از بخش سوم فصل 3 "دستورالعمل اجرایی تردد شناور ها"  تعمیرات جزئی کشتی و جوشکاری درکنار اسکله و لنگرگاه داخلی با رعایت مسائل ذیل قابل انجام است:

 

الف ) تعمیرات جزیی به نحوی انجام شود که واحدهای شناور با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن بتواند حداکثر 4ساعت و کشتی های با ظرفیت  بالای 500 تن  حداکثر 3 ساعت پس از اخطار بندر با نیروی محرکه خود جابجا گردد.

 

ب) " تعمیرات کلی موتور ممنوع می باشد" .

 

ج) جوشکاری بدنه و سایر اجزاء کشتی در کنار اسکله در صورتی مجاز می باشد که مامورین آتش نشانی بندر با تجهیزات لازم حضور داشته باشند .


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۶

اطلاعات بیشتر :