فرآیند دریافت آب مصرفی

نمایندگی کشتیرانی از طریق شرکتهای مجاز آبرسانی باید تقاضای خدمات آبرسانی به کشتی های تحت نمایندگی خود را با ذکر مقدار آب شرب مورد نیاز در سامانه مدیریت تردد کامیونی به آدرس( https://traffic.bpmo.ir/  ) اعلام نماید .

 

خدمات آبرسانی به:

 

·         کشتی های با پرچم ایرانی

·         کشتی های با پرچم خارجی

 

خدمات آبرسانی به کشتی ها از طریق تانکر زمینی:

 

1-   شرکت دارای مجوز آبرسانی پس از آبگیری تانکر های زمینی، فرم درخواست ورود تانکر به بندر جهت آبرسانی به کشتی را به خدمات دریایی ارائه می دهد.

2-    خدمات دریایی درخواست را به گارد بندر جهت بلامانع بودن ورود تانکر زمینی به محوطه بندر ارسال می نماید.

 

نکته: در صورتیکه آبرسانی خارج از اسکله های بندر برای کشتیهای ایرانی و خارجی انجام گردد گزارش کارکرد بارج آبرسان و یدک کش ها ی خدماتی توسط خدمات دریایی به اداره امور مالی جهت صدور صورتحساب ارسال می گردد. 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۵

اطلاعات بیشتر :