اعلام خروج و جداسازی

 اعلام خروج دربرگیرنده اطلاعات خروجی مربوط به کشتی است که حاوی مشخصات خروجی کشتی و زمان تقریبی پایان تخلیه و بارگیری است.

 فرم مربوطه در سیستم جامع دریایی توسط شرکت نمایندگی کشتیرانی به همراه بارگزاری اسناد مربوطه بمنظور دریافت اجازه حرکت ثبت می گردد.

       

     مدارک مورد نیاز جهت صدور اجازه حرکت:

 

            1 . اجازه حرکت بندر قبلی

          2 . فهرست خدمه کشتی بر اساس فرم فال

          3 . اظهارنامه کالا  ( ورودی و خروجی ) بر اساس فرم فال

          4 . اصل پروانه حرکت گمرک

          5 . تصویر مشخصات کشتی

          6 .تصویر گواهینامه کلاس

          7 . تصویر گواهینامه ثبت کشتی

             8. بیمه نامه های کشتی

          9. اصل گواهینامه یدک کشی برای بارج و یدک کش  به منظور اطمینان از ایمنی عملیات یدک کشی توسط یدک کش و بارج در آبراه و دریا الزامی می باشد .    

  

  تو جه :  مدت اعتبار اجازه  حرکت از تاریخ صدور حداکثر 5 روز می باشد.

 

 پس از انجام عملیات پاس کشتی ، نمایندگی کشتیرانی می بایست اجازه حرکت صادر شده را به فرمانده کشتی تسلیم نماید.

 با اعلام آمادگی کشتی جهت جداسازی از اسکله توسط نماینده، فرمانده کشتی و همچنین با اعلام پایان عملیات تخلیه و بارگیری توسط دفتر عملیات اسکله، مسئول عملیات دریایی مراتب را به کنترل ترافیک بندر اطلاع می دهد.

 کنترل بندر جهت اعزام راهنما با کارشناس مسئول امور راهنمایی، جهت اعزام یدک کش ، قایق راهنمابر، طنابگیر و ملوانان اسکله با مسئول عملیات دریایی هماهنگی لازم را انجام می دهد .

عملیات جداسازی و خروج شناور توسط راهنمای بندر انجام گرفته و راهنمای اعزامی در لنگرگاه از کشتی پیاده شده و توسط قایق راهنمابر به ساحل منتقل می گردد . 

حداکثر پس از 24 ساعت از زمان خروج شناور از بندر، فرم صورت وضعیت شناور توسط قسمت خدمات دریایی صادر و به امور مالی ارسال می گردد .


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۶

اطلاعات بیشتر :