اعلام ورود و پهلودهی

سامانه جامع دریائی یکی از اصلی ترین سامانه های سازمان بنادر و دریانوردی می باشد که با دارا بودن ۱۱ زیرسیستم مختلف در حوزه  کسب و کار سازمان از قبیل عملیات دریائی و بندری ، جستجو و نجات دریائی ، سوانح و سالویج ، دریافت مواد زائد کشتی ها ، ثبت شناوران ، کنترل و بازرسی شناورها ، امتحانات و گواهینامه های دریانوردی ، صدور مجوز فعالیت مراکز آموزشی دریانوردی ، آب رسانی به شناور ها  مورد استفاده می باشد این سامانه در بخش های مرتبط با شرکت های کشتیرانی و دریانوردان بصورت دسترسی از طریق بستر اینترنت قابل استفاده عموم هموطنان محترم می باشد.

 

    نمایندگی کشتیرانی باید 48 ساعتقبل از ورود کشتی به لنگرگاهو یا در مسافتهای کمتر،به محض خروج کشتی از بندر مبدأ  ، ضمنمعرفی خود به عنوان نماینده  و تقبلتمامی مسئولیت ها نسبت به ثبت اعلامیه نمایندگی در سامانه جامع دریایی اقدام نماید.

شماره نمابر  و پیگیری مشکلات دبیرخانه کنترل : 31666458     شماره همراه مسئول عملیات دریایی: 09177869588

ایمیل امور دریایی: daryaei@bpmo.ir

 

 یادآور می گردد  نمایندگی کشتیرانی لازم است کلیه اطلاعات مربوط به کشتی ،کالا ، گواهینامه های قانونی و فنی و بیمه ای را  نیز در سامانه جامع دریایی بارگزارینماید.

 چنانچه نمایندگی کشتیرانی درخواست ورود کشتی هاییکه دارای نواقص فنی بوده و یا فاقدصلاحیت قابلیت دریانوردی می باشند را به بندرارائه بنماید اداره امور دریایی پس از تایید قسمتکنترل و بازرسی کشتی ها ، نسبت به راهنمایی و پذیرش کشتی به بندر اقدام می نماید.

 

 در صورت ممنوع الورود بودن شناور توسط مرکز کنترل و بازرسی کشتی ها ،نمایندگی کشتیرانیمی بایستنسبت به رفع نواقص قبل از ورود به بندر اقدام لازم معمول نماید.

 

  شرایط عملیاتی مناسب برای پهلو گیری توسط مسئول عملیات دریایی و آمادگی جهت تخلیه وبارگیری  کالای کشتی از قبیل تجهیزات ، محوطه ، انبار و ... توسط دفتر عملیات اسکله ، رئیس ادارهامور دریایی/کارشناس مسئول خدمات دریایی با توجه به مشخصات کشتی ( طول ، عرض وآبخور)و  نوعکالا ،  اسکله مناسب را مشخص و به کنترل بندر اعلام می کند.

 

 کنترل بندر جهت اعزام راهنما ،اعزام یدک کش ، قایق راهنمابر ، طنابگیر و ملوانان اسکله با مسئول عملیات دریایی هماهنگی لازم را انجام می دهد و نسبت به پهلودهی شناور به اسکله اقدام می گردد.

 

 تعیین شرکت نمایندگی کشتیرانی به منظور تحقق موارد ذیل می باشد :

 

الف ) پرداخت حقوق و عوارض و هزینه های بندری مربوط به کشتی

ب) ارائه خدمات به کشتی و خدمه 

ج) تقبل مسئولیت های ناشی از خسارات احتمالی وارده از ناحیه کشتی به تاسیسات ، تجهیزات و محیط زیست دریایی

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۵

اطلاعات بیشتر :