اعلام ورود و پهلودهی

فرم اعلام ورود دربرگیرنده اطلاعات مربوط به کشتی و نوع محموله آن بمنظور ورود به بندر است که نمونه

آن در قسمت روبه رو (فرم اعلام ورود ) قابل مشاهده می گردد .

]      نمایندگی کشتیرانی باید حدود یک هفته  قبل از ورود کشتی به لنگرگاه  و یا در مسافتهای کمتر از یک هفته به محض خروج کشتی از بندر مبدأ  ، ضمن  معرفی خود به عنوان نماینده  و تقبل تمامی مسئولیت ها، فرم مذکور را به صورت کامل تکمیل و به اداره امور دریایی قسمت دبیرخانه کنترل، فاکس یا از طریق ایمیل ارسال نماید .

شماره فاکس دبیرخانه کنترل : 31666458       ( شماره تلفن برای پیگیری و دریافت تاییدیه: 31666448)

ایمیل امور دریایی: daryaei@bpmo.ir

در ضمن نمایندگی کشتیرانی لازم است کلیه اطلاعات مربوط به کشتی ،  کالا ، گواهینامه های قانونی و فنی و بیمه ای را  نیز به خدمات دریایی ارائه  نماید.

]     پس از تایید فرم اعلام ورود شناور توسط دبیرخانه کنترل، فرم مذکور در سیستم جامع دریایی ثبت و به قسمت های مربوطه توسط دبیرخانه کنترل ارسال می گردد.

]      چنانچه نمایندگی کشتیرانی درخواست ورود کشتی هایی که دارای نواقص فنی بوده و یا فاقد صلاحیت قابلیت دریانوردی می باشند را به بندرارائه  بنماید اداره امور دریایی پس از  تایید قسمت کنترل و بازرسی کشتی ها ، نسبت به راهنمایی و پذیرش کشتی به بندر اقدام می نماید .

]  در صورت عدم تایید بودن ورود شناور توسط مرکز کنترل و بازرسی کشتی ها ،  نمایندگی کشتیرانی باید نسبت به رفع نواقص قبل از ورود به بندر اقدام لازم معمول نموده و مجددا" تقاضای کتبی بازرسی مجدد شناور را ارائه نماید .

]      

-  شرایط عملیاتی مناسب برای پهلو گیری توسط کارشناس مسئول عملیات دریایی و آمادگی جهت تخلیه و بارگیری  کالای کشتی از قبیل تجهیزات ، محوطه ، انبار و ...  توسط دفتر عملیات اسکله ، رئیس اداره امور دریایی/کارشناس مسئول امور دریایی با توجه به مشخصات کشتی ( طول ، عرض و آبخور )و  نوع کالا ،  اسکله مناسب را مشخص و به کنترل بندر اعلام می کند .

]      کنترل بندر جهت اعزام راهنما ،اعزام یدک کش ، قایق راهنمابر ، طنابگیر و ملوانان اسکله با کارشناس مسئول عملیات دریایی هماهنگی لازم را انجام می دهد و نسبت به پهلودهی شناور به اسکله اقدام می گردد.

تعیین شرکت نمایندگی کشتیرانی به منظور تحقق موارد ذیل می باشد :

الف ) پرداخت حقوق و عوارض و هزینه های بندری مربوط به کشتی

ب) ارائه خدمات به کشتی و خدمه 

ج) تقبل مسئولیت های ناشی از خسارات احتمالی وارده از ناحیه کشتی به تاسیسات ، تجهیزات و محیط زیست دریایی