اعلام ورود و پهلودهی

سامانه جامع دریائی یکی از اصلی ترین سامانه های سازمان بنادر و دریانوردی می باشد که با دارا بودن ۱۱ زیرسیستم مختلف در حوزه  کسب و کار سازمان از قبیل عملیات دریائی و بندری ، جستجو و نجات دریائی ، سوانح و سالویج ، دریافت مواد زائد کشتی ها ، ثبت شناوران ، کنترل و بازرسی شناورها ، امتحانات و گواهینامه های دریانوردی ، صدور مجوز فعالیت مراکز آموزشی دریانوردی ، آب رسانی به شناور ها  مورد استفاده می باشد این سامانه در بخش های مرتبط با شرکت های کشتیرانی و دریانوردان بصورت دسترسی از طریق بستر اینترنت قابل استفاده عموم هموطنان محترم می باشد.

 

نمایندگی کشتیرانی باید 48 ساعت قبل از ورود کشتی به لنگرگاه  و یا در مسافتهای کمتر، به محض خروج کشتی از بندر مبدأ  ، ضمن  معرفی خود به عنوان نماینده  و تقبل تمامی مسئولیت ها نسبت به ثبت اعلامیه نمایندگی در سامانه جامع دریایی اقدام نماید.

شماره فاکس  و پیگیری مشکلات دبیرخانه کنترل : 31666458     شماره همراه مسئول عملیات دریایی: 09177869588

ایمیل امور دریایی: daryaei@bpmo.ir

در ضمن نمایندگی کشتیرانی لازم است کلیه اطلاعات مربوط به کشتی ،  کالا ، گواهینامه های قانونی و فنی و بیمه ای را  نیز در سامانه جامع دریایی بارگزاری نماید.

 چنانچه نمایندگی کشتیرانی درخواست ورود کشتی هایی که دارای نواقص فنی بوده و یا فاقد صلاحیت قابلیت دریانوردی می باشند را به بندرارائه  بنماید اداره امور دریایی پس از  تایید قسمت کنترل و بازرسی کشتی ها ، نسبت به راهنمایی و پذیرش کشتی به بندر اقدام می نماید .

*  در صورت ممنوالورود بودن شناور توسط مرکز کنترل و بازرسی کشتی ها ،  نمایندگی کشتیرانی می بایست نسبت به رفع نواقص قبل از ورود به بندر اقدام لازم معمول نماید.

*  شرایط عملیاتی مناسب برای پهلو گیری توسط مسئول عملیات دریایی و آمادگی جهت تخلیه و بارگیری  کالای کشتی از قبیل تجهیزات ، محوطه ، انبار و ...  توسط دفتر عملیات اسکله ، رئیس اداره امور دریایی/کارشناس مسئول خدمات دریایی با توجه به مشخصات کشتی ( طول ، عرض و آبخور )و  نوع کالا ،  اسکله مناسب را مشخص و به کنترل بندر اعلام می کند .

*  کنترل بندر جهت اعزام راهنما ،اعزام یدک کش ، قایق راهنمابر ، طنابگیر و ملوانان اسکله با مسئول عملیات دریایی هماهنگی لازم را انجام می دهد و نسبت به پهلودهی شناور به اسکله اقدام می گردد.

تعیین شرکت نمایندگی کشتیرانی به منظور تحقق موارد ذیل می باشد :

الف ) پرداخت حقوق و عوارض و هزینه های بندری مربوط به کشتی

ب) ارائه خدمات به کشتی و خدمه 

ج) تقبل مسئولیت های ناشی از خسارات احتمالی وارده از ناحیه کشتی به تاسیسات ، تجهیزات و محیط زیست دریایی