فرآیند دریافت سوخت

  

       خدمات سوخت رسانی به شناورهای فلزی و چوبی:

 

        تعاونی لنجداران، نماینده کشتیرانی، شرکت های پیمانکار شناورهای خدماتی و تجسس و نجات و ... از طریق سامانه تجارت آسان (https://newtejaratasan.niopdc.ir/)،درخواست سوخت را ثبت و ارسال می نماید .

       مدارک مورد نیاز جهت ارائه و دریافت سوخت شناورها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

1-گواهینامه ثبت

2-دفترچه تردد شناور

       3-اظهارنامه کالا

4-برگ اجازه حرکت شناور

 

پس از تایید درخواست سوخت توسط خدمات دریایی تمامی مدارک اشاره شده بایستی بصورت فیزیکی بهمراه شماره درخواست به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ارائه گردد.

 

  نکته: با توجه به ارتباط سامانه جامع دریایی با سامانه تجارت آسان، کلیه اطلاعات شناور در هنگام تایید درخواست سوخت توسط خدمات دریایی قابل رویت و بررسی می باشد.

 

 

نحوه بررسی و تایید درخواست سوخت

 

 

1-  در صورتی که اطلاعات شناور کامل باشد: درخواست از طریق سامانه تجارت آسان به شرکت ملی پخش فراوروده های نفتی ارسال می گردد.

2-  در صورتی که اطلاعات شناور کامل نباشد: خدمات دریایی درخواست را به شرکت کشتیرانی یا شرکت دارای مجوز سوخترسانی عودت می دهد و شرکتهای یادشده مجددا درخواست را با کامل کردن اطلاعات به قسمت خدمات دریایی ارسال می نماید سپس طبق بند 1 عمل اقدام خواهد شد.

 

نکته: درصورتی که درخواست توسط خدمات دریایی تایید شود ولی به دلایل دیگر توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی عودت گردد، خدمات دریایی نیز می بایست درخواست یادشده را عودت دهد تا نمایندگی کشتیرانی یا شرکت دارای مجوز سوخترسانی، مجاز به ثبت نام مجدد باشد.

 

     در صورتی که شناور به دلیل آبخور زیاد نتواند به اسکله شرکت ملی پخش فراورده های نفتی پهلو بگیرد، متقاضی سوختباید از طریق شرکت دارای مجوز سوخترسانی جهت استفاده از تانکر سوخت رسان و ورود به بندر جهت سوخت رسانی به کشتی مراحل ذیل راانجام دهد:

 

1-   شرکت دارای مجوز سوخترسانی پس از دریافت حواله سوخت و بارگیری سوخت در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در تانکر های زمینی، فرم درخواست ورود تانکر به بندر جهت سوخت رسانی به کشتی را به خدمات دریایی ارائه می دهد.

2-    خدمات دریایی درخواست را به گارد بندر جهت بلامانع بودن ورود تانکر زمینی به محوطه بندر ارسال می نماید.

3-  گارد بندر پس از رویت تاییدیه خدمات دریایی نسبت به برقراری تماس با آتش نشانی بندر جهت اعزام ماشین های آتش نشانی به درب اقدام می نماید و تا رسیدن ماشین های آتش نشانی نسبت به ورود تانکر های زمینی به بندر جلوگیری می نماید.

4-  آتش نشانی بندر نسبت به اعزام ماشین های آتش نشانی به درب خروج جهت  اسکورت تانکر زمینی از درب گارد تا کشتی وSTBYبودن کنار کشتی تا اتمام سوخت گیری اقدام می نماید.

5-   HSE بندر در بازدید های خود از محوطه های بندر، در صورتی که موارد ناایمنی را در حین عملیات سوخت گیری مشاهده نمود به مسئول عملیات تخلیه و بارگیری اعلام نماید.

6-مسئول عملیات تخلیه و بارگیری و افسر ایمنی و عملیات دریایی به محل اعزام و نسبت به رفع موارد ناایمن اقدام می نماید.

 

 

پس از تایید درخواست سوخت توسط خدمات دریایی تمامی مدارک اشاره شده بایستی بصورت فیزیکی بهمراه شماره درخواست به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ارائه گردد.

 

نکته: با توجه به ارتباط سامانه جامع دریایی با سامانه تجارت آسان، کلیه اطلاعات شناور در هنگام تایید درخواست سوخت توسط خدمات دریایی قابل رویت و بررسی می باشد.

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۵

اطلاعات بیشتر :