معرفی و وظایف

 مجموعه عملیاتی را که یدک کش تحت نظر راهنما بصورت مانور با کشتی جهت پهلودهی کشتیها به اسکله یا جداسازی آنها از اسکله انجام می دهند را یدک کشی می گویند.

واحد های دریایی به عنوان یکی از قسمت های زیر مجموعه اداره امور دریایی، در محل دفتر عملیات اسکله (قسمت خدمات دریایی) واقع شده است که از عمده فعالیت ها و وظایف این قسمت می توان به نظارت و کنترل بر فعالیت ها وعملکرد شناورهای یدک کش ، راهنمابر و قایق ها اشاره نمود. واحد های دریایی این اداره کل در کلیه عملیاتها شامل پهلودهی ، جداسازی ، جابجایی ، Docking & undocking ، عملیاتهای STS ، SPM، SBM و ... شرکت می باشد.

 

در حال حاضر یدک کش ها و قایق های طناب گیر و راهنمابر این اداره کل به شرکت خصوصی واگذار شده است. این شرکت راهبری، تعمیر و نگهداری شناورهای خدماتی بندر را بر عهده دارد.

 وظایف و مسئولیت ها

 

 پهلودهی وجداسازی شناورهای تجاری ، مسافری و غیره

- شرکت درعملیات اطفاء حریق دریایی

- شرکت در عملیات امداد ونجات

- انتقال راهنمایان به کشتی ها

- انتقال گروه پاس کشتی ها

- انجام عملیات پاکسازی وجمع آوری مواد نفتی و مبارزه با آلودگی در دریا

 - انجام عملیات بویه گذاری و سرویس ونگهداری علائم کمک ناوبری

 - گشت دریایی به منظور کنترل و حفاظت محدوده عملیاتی بندر


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۶

اطلاعات بیشتر :