تجهیزات دریایی

 به منظور ایمن پهلو دادن کشتی ها به اسکله و یا جدا نمودن کشتی ها از اسکله، اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر (اداره عملیات دریایی) همواره تعداد کافی یدک کش با ظرفیت و توان متناسب با نوع شناورهای وارده به بندر بوشهرتحت عنوان ناوگان خدماتی در اختیار دارد تا مجموعه این ناوگان تحت مدیریت و راهبری بخش دریاییو عملیات یدک کشی را تحت نظر راهنما به انجام رساند.

  

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۷

اطلاعات بیشتر :