گزارش هواشناسی مورخه 95/07/13

عنوانوضعیت هواجهت و سرعت باد (نات)ارتفاع موج(پا)دید(کیلومتر)آینده نگریهشدار
خارگگرد و غبار .شمال غربی به غرب 04 تا 16 نات.01 تا 02 پا5 تا 10 کیلومترصاف.ندارد
بوشهرگرد و غبار .شمال غرب به شمال 04 تا 16 نات01 تا 02 پا03 تا07 کیلومتر .صاف.ندارد
عسلویه و مطافگرد و غبار.شمال غربی به جنوب غربی03 تا 16 8 نات.01 تا 03 پا و دور از ساحل گاهی 04 پا.04 تا 08 کیلومترصاف گاهی گرد و غبار.ندارد

جز و مد دریا (بوشهر)مورخه 95/07/13

عنوانزمان LTجزر و مدزمان LTجزر و مدزمان LTجزر و مدزمان LTجزر و مد
بندر بوشهر07:001.8014:160.6020:551.50