گزارش هواشناسی مورخه 98/09/11

عنوانوضعیت هواجهت و سرعت باد (نات)ارتفاع موج(پا)دید(کیلومتر)آینده نگریهشدار
خارگابری گاهی همراه با رعد و برق و بارانجنوب شرقی به شرقی 04 تا 20 گاهی 2602 تا 04گاهی 0504 تا 08-باد شدید جنوب شرقی و رگبار و تند باد لحظه ای
بوشهرابری گاهی همراه با رعد و برق و بارانجنوب شرقی به شرقی 04 تا 20 گاهی 2602 تا 04گاهی 0504 تا 08-باد شدید جنوب شرقی و رگبار و تند باد لحظه ای
عسلویه و مطافنیمه ابری تا تمام ابری و احتمال باران پراکنده بر فراز دریاجنوب شرقی به شرقی 04 تا 15گاهی 1801 تا 02 گاهی 0304 تا 08-ندارد

جز و مد دریا (بوشهر)مورخه 98/09/11

عنوانزمان LTجزر و مدزمان LTجزر و مدزمان LTجزر و مدزمان LTجزر و مد
بندر بوشهر13:241.2016:451.09