طرح فرکانسی بندر بوشهر

طرح فرکانسی بندر بوشهر

ایستگاه های مخابرات دریایی

 اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر جهت پوشش رادیویی آبهای ساحلی استان و ایجاد ایمنی و امنیت دریانوردی از سال 1380 اقدام به تاًسیس ایستگاه های رادیویی ساحلی و مراکز کنترل ترافیک دریایی نموده است. در حال حاضر سه ایستگاه مخابرات دریایی با نامهای دیلم کنترل، خارک کنترل و گناوه کنترل در شمال استان و چهار ایستگاه دیگر در جنوب استان با نامهای عسلویه کنترل، دیر کنترل و کنگان کنترل و لاور رادیو به همراه دو ایستگاه بوشهر رادیو و بوشهر کنترل در مرکز بطور شبانه روزی به ارائه انواع خدمات رادیویی از قبیل هماهنگی در عملیات های جستجو و نجات دریایی، دریافت و پخش پیامهای ایمنی دریانوردی (MSI)، مشاوره پزشکی(رادیو تلفنی)، پخش پیش بینی و اخطاریه های هواشناسی و کنترل تردد و ترافیک دریایی و ... می پردازند.

نام مرکز

معرف استاندارد

مختصات جغرافیایی

تلفن و فاکس

ایستگاه رادیویی ساحلی بوشهر

 

 (بوشهر رادیو)

BUSHEHR RADIO(EQM)

عرض جغرافیایی:

    28درجه و59 دقیقه شمالی

طول جغرافیایی:

   050درجه و50 دقیقه شرقی

07733330075

07731666549

07731666550

فاکس 07733330077

مرکز کنترل ترافیک دریایی بوشهر

 

(بوشهر کنترل)

BUSHEHR CONTROL(EQM)

عرض جغرافیایی:

    28درجه و59 دقیقه شمالی

طول جغرافیایی:

   050درجه و50 دقیقه شرقی

07733330074

07731666546 

07731666547

07731666548

فاکس 07731666555

مرکز کنترل ترافیک دریایی خارگ

 (خارگ کنترل)

KHARG CONTROL(EQQ)

عرض جغرافیایی:

    29درجه و13 دقیقه شمالی

طول  جغرافیایی:

   050درجه و19 دقیقه شرقی

07733822680

مرکز کنترل ترافیک دریایی گناوه

 (گناوه کنترل)

GENAVEH CONTROL(EQM2)

عرض جغرافیایی:

    29درجه و34 دقیقه شمالی

طول جغرافیایی:

   050درجه و34 دقیقه شرقی

تلفاکس07733127383

07733127341

07733123607

مرکز کنترل ترافیک دریایی دیلم

 (دیلم کنترل)

DEYLAM CONTROL(EQM3)

عرض جغرافیایی:

    30درجه و04 دقیقه شمالی

طول جغرافیایی:

   050درجه و09 دقیقه شرقی

 07733256510

07733250133

فاکس 07733256511

مرکز کنترل ترافیک دریایی عسلویه

 (عسلویه کنترل)

ASSALUYEH CONTROL(EQP)

عرض جغرافیایی:

    27درجه و32 دقیقه شمالی

طول جغرافیایی:

   052درجه و33 دقیقه شرقی

07731376593

07731668408

فاکس 07731376592

مرکز کنترل ترافیک دریایی کنگان

 (کنگان کنترل)

KANGAN CONTROL(EQM6)

عرض جغرافیایی:

    27درجه و52 دقیقه شمالی

طول جغرافیایی:

   051درجه و55 دقیقه شرقی

07731662307

فاکس 07737225125

مرکز کنترل ترافیک دریایی دیر

 (دیر کنترل)

DAYYER CONTROL(EQM5)

عرض جغرافیایی:

    27درجه و49 دقیقه شمالی

طول جغرافیایی:

   051درجه و55 دقیقه شرقی

07735429441

07735429442

فاکس 07735429443

ایستگاه رادیویی ساحلی لاور ساحلی (لاور رادیو)

LAVAR RADIO(EQM4)

عرض جغرافیایی:

    28درجه و15 دقیقه شمالی

طول جغرافیایی:

   051درجه و15 دقیقه شرقی

07735457672

07735457673

فاکس 07735457675

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۷

اطلاعات بیشتر :