معرفی و وظایف

  

معرفی

 

    به عنوان یکی از قسمت های زیر مجموعه اداره امور دریایی، در محل ساختمان برج بندر واقع شده است که از عمده فعالیت ها و وظایف این قسمت می توان به هماهنگی لازم جهت کنترل تردد و ترافیک دریایی و نظارت بر حسن انجام کار ایستگاه های مخابرات دریایی و پیگیری در راستای به روز نگه داشتن آن ایستگاه ها اشاره نمود.

 

وظایف

-نظارت بر حسن انجام کار ایستگاه های مخابرات دریایی

-پیگیری به روز نگه داشتن ایستگاه های مخابرات دریایی

-ممیزی از ایستگاه های مخابراتی دریایی وابسته و غیروابسته

-نظارت بر باند فرکانس دریایی و پیگیری رفع تداخل فرکانس دریایی

-بررسی درخواست های دریافتی جهت بهره برداری از فرکانس دریایی

-بررسی پوشش رادیویی (دریایی) منطقه و پیگیری رفع نقاط کور رادیویی

-پیگیری و اعلام نظر در خصوص طرح ساختمانی مربوط به ساختمان های مراکز کنترل دریایی


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۷

اطلاعات بیشتر :