پروژه لایروبی بندر بوشهر

عملیات اجرایی این پروژه توسط شرکت هلندی بوسکالیس وست مینستر(Boskalis Westminister)، شریک خارجی برنده مناقصه طرح توسعه بندر بوشهر( هامون) از فروردین ماه سال 86 شروع گردید و تاتیر ماه 87 به پایان رسید.طی این پروژه با صرف بیش از 40 میلیون دلار، 5/13 میلیون متر مکعب گل و لای از کف و دیواره کانال بیرونی، کانال داخلی و پای اسکله های چند منظوره بندر، اسکله کانتینری (شماره های 2 و 3 ) ، اسکله ویژه فراورده های نفتی (شماره 1 ) واسکله موتور لنج ها(شماره 7) برداشته شد. در پایان عملیات لایروبی عمق کانال دسترسی بندر بوشهر از 5/6متربه 8/10متر( در کانال خارجی) الی3/10متر(کانال داخلی)افزایش یافت و عرض کف کانال بیرونی تا150متر و کانال داخلی تا 140 متر تعریض گردید. علاوه بر موارد ذکر شده،  حوضچه چرخش جدید کشتی ها با قطر 400متر و عمق 10 متر احداث شده و شعاع محوری پیچ کانال نیز تا 800 متر تعریض  گردید.

مشخصات اسکله های بندر

عنوانکاربردطول عمقآبخورDWT
اسکله شماره 1فله مایع25011925 هزار تنی
اسکله شماره 2کانتینری / یخچالی19412830 هزار تنی
اسکله شماره 3کانتینری / یخچالی19412830 هزار تنی
اسکله شماره 4یخچالی / کالابر عمومی1749.5815 هزار تنی
اسکله شماره 5یخچالی / کالابر عمومی1749.5815 هزار تنی
اسکله شماره 6یخچالی / کالابر عمومی1559.5815 هزار تنی
اسکله شماره 7ویژه موتورلنج2864.54500 تنی
اسکله شماره 8کالابر عمومی10387.55 هزار تنی
اسکله شماره 9کالابر عمومی103865 هزار تنی
اسکله شماره 10کالابر عمومی103765 هزار تنی
اسکله شماره 11کالابر عمومی103765 هزار تنی
اسکله شماره 12کالابر عمومی103765 هزار تنی
اسکله شماره 13کالابر عمومی103765 هزار تنی
اسکله شماره 14رو رو704.545 هزار تنی
اسکله شماره 15خدماتی1154.54
جمع طول اسکله ها2230

موقعیت لنگرگاه بندر

عنوانموقعیتآبخورعمق
لنگرگاه داخلی01 29 شمالی و 48 050 شرقی55.5
لنگرگاه خارجی57 28 شمالی و 43 50 شرقی13.514

مشخصات کانال دسترسی بندر

عنوانعرضعمق
کانال دسترسی داخلی1409.8
کانال دسترسی بیرونی15010
پیچ کانال25010

مشخصات حوضچه چرخش کشتیها

عنوانقطرعمق
حوضچه چرخش کشتیها4009.5