سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سایر کنوانسیونها

عنوانتاریخ تصویب  
لیست تغییرات قوانین و مقررات، کنوانسیونها و کدهای بین المللی از سال 2010 به بعد
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۲۸ تیر ۱۳۹۰ ]
کنوانسیون بین المللی ایجاد سازمان ماهواره های دریایی و توافقنامه اجرایی آن (INMARSAT 19)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۸ تیر ۱۳۹۰ ]
پروتکل کنوانسیون SUA در خصوص مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۵ تیر ۱۳۹۰ ]
لیست کنوانسیونهایی که ج.ا.ا به انها ملحق شده است
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۵ تیر ۱۳۹۰ ]

guidelines

عنوانتاریخ تصویب  
دستورالعمل ورود و بهره بردای از تجهیزات و ماشین آلات
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۴ آذر ۱۳۹۵ ]
راهکار بررسی جرم و جنایت سارقین مسلح کشتیها
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۸ تیر ۱۳۹۰ ]
 
راهنمای وضعیت دربهای ضدنفوذ آب در کشتی های مسافری در هنگام ناوبری
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۲۷ دی ۱۳۸۹ ]