کنوانسیون جستجو و نجات دریایی SAR Convention 1979 

     موضوع کنوانسیون مذکور تأسیس یک سیستم هماهنگ بین المللی در زمینه جستجو و شیوه های نجات کشتیها و اشخاص مضطر در دریا می باشد. این کنوانسیون سازماندهی مراکز جستجو و نجات و مراحل هماهنگی در ساحل و همچنین روش های همکاری چند کشور همسایه را برای انجام عملیات جستجو و نجات در یک منطقه مشترک را پیش بینی نموده است. به علاوه کنوانسیون یاد شده مقدماتی در رابطه با اقدامات آمادگی، ایجاد نقشه ها و تعیین منطقه های عملیاتی، تأسیس مراکز اصلی و فرعی جستجو و نجات و همچنین در صورت بروز سانحه، روشهای عملیاتی موثر را بطور کامل مورد پیش بینی قرار داده است.  با توجه به اینکه پیوستن به کنوانسیون یادشده و اجرای مفاد آن موجب اطمینان خاطر هرچه بیشتر دریانوردان و مسافران در دریا بوده و همچنین ایمنی دریانوردی را افزایش خواهد داد و نیز بمنظور بهره مند شدن از نتایج مثبت اجرای مقررات یکنواخت جهانی درخصوص عملیات نجات دریایی پیش بینی شده در کنوانسیون بین المللی نجات دریایی 1979، پیوستن به کنوانسیون اشاره شده در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان متولی امر دریانوردی کشور قرار گرفت و پس از تشکیل جلسات متعدد و انجام بحث کارشناسی، متن کنوانسیون ترجمه شده و لایحه اجازه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و در پایان با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1373/02/21و تأیید شورای نگهبان درتاریخ 1373/02/28کشور ما به کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات دریایی ملحق گردید.

 

مزایای عملیات جستجو و نجات دریایی

·      کاهش تلفات و خسارات مالی و جانی

·      ایجاد محیطی ایمن جهت صنایع مرتبط دریانوردی، هوانوردی، گردشگری، تحقیقات و ...

·      تبلیغات مثبت برای کشور

·      صیانت و حاکمیت آبهای کشور

·      کاهش حق بیمه مسئولیت و باربری در صنعت کشتيرانی

·      فراهم آوردن آرامش خاطر نزدیکان و بستگان سرنشینان شناورها

 

معرفی راهنمای بین المللی جستجو و نجات هوایی و دریایی IAMSAR Manual 

اولین هدف از انتشار سه جلد راهنمای بین المللی جستجو و نجات هوایی و دریایی (IAMSAR Manual)  را می توان به اینگونه ذکر نمود:

 کمک به کشورها در زمان برقراری جلسات جستجو و نجات و رفع احتیاجات، رعایت قوانینی که تحت کنوانسیون های ذیل به آن پیوسته اند:

·         کنوانسیون بین المللی هوابرد غیر نظامی (ICAO)

·         کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات دریایی (SAR)

·         کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS)

  و گردآوری یک سند راهنما بمنظور اعمال رویکردهای متداول هوایی و دریایی جهت سازماندهی و ساماندهی خدمات جستجو و نجات.

          جلد اول: سازماندهی و مدیریت

·                        مفهوم سیستم جهانی جستجو و نجات

·                        پایه گذاری و بهبود سیستم ملی و منطقه ای جستجو و نجات

·                       همکاری با کشورهای همجوار جهت تدارک خدمات موثر و اقتصادی جستجو و نجات

 

           جلد 2: هماهنگی عملیات

·                       کمک به پرسنل، کسانی که عملیات و تمارین جستجو و نجات را طرح ریزی و هماهنگی می کنند

 

           جلد 3: امکانات سیار

                    به معنای حمل وسایلی است بر روی واحدهای نجات، هواپیماها و یا شناورها، جهت کمک رسانی و ارائه جستجو و نجات یا دستورالعمل ماموریت هماهنگ کننده در صحنه

مناطق تحت پوشش مراکز هماهنگی نجات دریایی کشور IRAN MRCCs 

   محدوده سواحل کشور جمهوری اسلامی ایران در ناحیه دریاچه خزر ، خلیج فارس و دریای عمان از نظر پراکندگی سوانح دریایی و بمنظور کنترل دقیقتر عملیات های جستجو و نجات به 7 مرکز  هماهنگی نجات دریایی تقسیم می گردد. 3 مرکز بندر انزلی، بندر نوشهر و بندر امیر آباد در شمال ایران و حاشیه دریاچه خزر و 4 مرکز بندر امام خمینی، بندر بوشهر، بندر عباس، و بندر چابهار در جنوب ایران و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان 

 

 پراکندگی مراکز جستجو و نجات دریایی در سطح استان بوشهر 


مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی بندر بوشهر

مرکز هماهنگی نجات دریایی بندر بوشهر به عنوان مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی استان بوشهر مجهز به سیستم­ های پیشرفته مخابراتی جهت پوشش رادیویی منطقه به منظور دریافت پیام­های اضطرار شناورهای مضطر در آبهای خلیج ­فارس می­ باشد. از وظایف عمده­ این مرکز، ایجاد هماهنگی بین مراکز فرعی جستجو و نجات دریایی واقع در سواحل استان بوشهر، سایر ارگان­ های مشارکت کننده در طرح استانی جستجو و نجات، و هدایت و کنترل عملیات جستجو و نجات دریایی در حوزه آب­های استان بوشهر می­ باشد.

شماره­های تماس:

تلفن اضطراری       1550

تلفن                         7731666549 - 7733330075 - 98+

فاکس                       7733330077 - 98+

پست الکترونیکی        mrcc@bpmo.ir

 

 

مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی خارگ

این مرکز مجهز به ایستگاه مخابراتی دریایی با توان پوشش رادیویی مناطق ساحلی بوشهر، گناوه، دیلم، ریگ و چاه ­های نفتی حوزه شمالی خلیج­ فارس (سروش، بهرگان­ سر، اردشیر و ...) می­ باشد. هم اکنون یک شناور پیشرفته جستجو و نجات (ناجی) در مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی خارگ مستقر می­ باشد.

شماره های تماس:

تلفن اضطراری       1550

تلفن - فاکس              7733822680 - 98+

 

 

 

 

مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی بندر عامری

با بررسی سوانح دریایی آبهای استان بوشهر و کثرت سوانح رخ­داده در مناطق دلوار، عامری و لاور، به جهت پوشش و واکنش موثر به سوانح دریایی مناطق یاد شده، اقدام به ایجاد پایگاه جستجو و نجات دریایی بندر عامری در سال 1394 گردید. هم اکنون یک فروند شناور پیشرفته جستجو و نجات (ناجی) در این مرکز مستقر می ­باشد.

شماره های تماس:

تلفن اضطراری       1550

 

 

 

 

 

مرکز فرعی جستجو  و نجات بندر دیر

مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی بندر دیر در شهریورماه سال 1383 با تجهیز به سیستم­های مخابراتی مورد نیاز و استقرار شناور پیشرفته جستجو و نجات (ناجی) شروع به فعالیت نموده است.

شماره های تماس:

تلفن اضطراری     1550

تلفن                         7735429441 - 98+

فاکس                       7735429442 - 98+

 

 

 

مرکز فرعی جستجو و نجات بندر عسلویه

با بررسی سوانح دریایی آبهای استان بوشهر در سال 83 و کثرت سوانح رخ داده در منطقه عسلویه و نایبند، به جهت پوشش و واکنش موثر به سوانح دریایی مناطق یاد شده، اقدام به ایجاد پایگاه جستجو و نجات دریایی بندر عسلویه گردید. هم اکنون یک فروند شناور پیشرفته جستجو و نجات (ناجی) در این مرکز مستقر می­ باشد.

شماره­ های تماس:

تلفن اضطراری      1550

تلفن                7731668408  - 7731377681  - 7731377682 - 98+

فاکس                     7731377683 - 98+

 

 

 

 مرکز فرعی جستجو  و نجات بندر دیلم

مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی بندر دیلم در بهمن ماه سال 1398 با استقرار یک فروند شناور جستجو و نجات (ناجی) شروع به فعالیت نموده است.

شماره های تماس:

تلفن اضطراری     1550

تلفن                         7733256511 - 98+

[ ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ ]
[ ۱۱ اَمرداد ۱۴۰۰ ]
[ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
[ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
[ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ]
[ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ]
[ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ]
[ ۱ اَمرداد ۱۳۹۳ ]
[ ۱ فروردین ۱۳۹۳ ]
[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ ]
[ ۱۵ فروردین ۱۳۹۰ ]
[ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ ]
[ ۸ شهریور ۱۳۸۸ ]