یکی از راسالت های مهم سازمان بنادر و دریانوردی اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست دریا میباشد. اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در راستای نیل به این مهم، ترویج فرهنگ هم زیستی مسالمت آمیز با دریا و افزایش آگاهی آحاد جامعه،  اهدافی را برنامه ریزی و اجرا نموده است.

این موضوع می‌تواند به کلیه اقشار اعم از بهره‌برداران، ساکنان حاشیه دریاها و گردشگران در هر رده سنی قابل تعمیم باشد، لیکن تجربه نشان داده است که اثربخشی این شیوه در سنین پایین‌تر به مراتب چشمگیرتر خواهد بود،  لذا این اداره کل عمده فعالیت ها در حوزه فرهنگ سازی ها را معطوف به رده سنی کودکان نموده است.

اهم اقدامت انجام شده :

·  تهیه و توزیع بروشور آشنایی با اهمیت و حفظ محیط زیست دریا

·  تهیه و پخش تیزرهای حفظ محیط زیست از شبکه استانی

·  برگزاری همایش پاکسازی ساحل با همکاری از انجمن های مردم نهاد حامی محیط زیست

·  هماهنگی و همکاری جهت بازدید گروهی دانش آموزن از بندر و آشنایی با دریا و محیط زیست دریا

·  برگزاری همایش آشنایی و لزوم حفظ محیط زیست دریا در مدارس

·  برگزاری کارگاه نقاشی کودکان ویژه محیط زیست دریا

·  برگزاری نمایش عروسکی ویژه محیط زیست دریا

·  برگزاری مسابقه طراحی پوستر با موضوع محیط زیست دریا

·  تهیه انمیشن مرتبط با فرهنگ دریایی (درین درین)

 - تهیه و توزیع بروشور آشنایی با اهمیت و حفظ محیط زیست دریا در بین بهره برداران و گردشگران

 

تهیه و توزیع بروشور

                    --------------------------------------------------------------------------------------------------        

-پاکسازی ساحل و برگزاری نمایش عروسکی با موضوع حفاظت از محیط زیست دریا

به مناسبت هفته ملی دریانوردی و به منظور ترویج فرهنگ پاکسازی ساحل دریا، کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی همراه با عموم مردم و انجمن های مردم نهاد محیط زیستی، به پاکسازی بخشی از ساحل شهر بوشهر پرداختند.

پاکسازی ساحل 5

 

همزمان با پاکسازی ساحل، نمایش عروسکی موزیکال ویژه کودکانبه همراه کارگاه کودک خلاق با موضوع حفاظت از محیط زیست دریایی در ساحل شهر بوشهر برگزار شد.

جشن بادبادکها 20

جشن بادبادکها 17

جشن بادبادکها 28

                    --------------------------------------------------------------------------------------------------        

-بازدید پیش دبستانی مهرگان از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در راستایاشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست دریا

در راستای اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست دریایی، توضیحاتی توسط کارشناسان مقابله با آلودگی این اداره کل در خصوص موضوعات مرتبط با اهمیت دریا و محیط زیست دریایی جهت آشنایی بیشتر به دانش آموزان داده شد. همچنین نمایش عروسکی با موضوع  حفاظت از محیط زیست دریا  به منظور  آشنایی بیشتر کودکان  با اهمیت موضوع مذکور در سالن اجتماعات اداره کل بنادر برگزار گردید. در پایان کتابچه ای نیز با عنوان" کار بد ممنوع، با محتوای تولید کمتر زباله با انجام کارهای ساده و کمک به محیط زیست" که با همکاری روابط عمومی اداره کل تهیه شده بود، در اختیار آنان قرار داده شد.

 بازدید پیش دبستانی مهرگان از بندر 2

بازدید پیش دبستانی 3

بازدید پیش دبستانی مهرگان 1

 

                    --------------------------------------------------------------------------------------------------       

- برگزاری همایش روز زمین پاک در مدرسه سعادت

بمنظور گرامیداشت روز زمین پاک و اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست دریایی ، اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر با همکاری انجمن حیات سبز لیان بوشهر وابسته به شبکه سازمانهای غیردولتی زیست محیطی کشور و با مشارکت دبستان هیات امنایی سعادت، برنامه فرهنگی را برای دانش آموزان در مراسم صبحگاهی با شعار آب پاک ،خاک پاک ، انسان سالم در دبستان مذکور  برگزار کرد.

 اشاعه فرهنگ محیط زیست دریاییگرامیداشت روز زمین پاک 2

 

مراسم با حضور کارشناسان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان بوشهر و سازمان، ریاست اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و کارشناسان مربوطه، نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر ، ریاست انجمن حیات سبز لیان و مدیر و معلمان دبستان نمونه مردمی سعادت برگزار گردید

 

گرامیداشت روز زمین پاک 1